Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov

Vedúci katedryMiesnosťe-mail
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  R-30karol.micieta@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedryMiestnosťe-mail
RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc. R-9 lubomir.kovacik@uniba.sk
Tajomník katedryMiestnosťe-mail
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29jana.scevkova@uniba.sk
UčiteliaMiesnosťe-mail
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  R-30karol.micieta@uniba.sk
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24sona.jancovicova@uniba.sk
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.R-24katarina.misikova@uniba.sk
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29jana.scevkova@uniba.sk
RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.R-9lubomir.kovacik@uniba.sk
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28silvia.kubalova@uniba.sk
RNDr. Jozef Dušička, PhD.R-19jozef.dusicka@uniba.sk
Mgr. Michal Hrabovský, PhD.R-28michal.hrabovsky@uniba.sk
Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD.R-31zuzana.pelechova@uniba.sk
Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.R-12eva.zahradnikova@uniba.sk
Mgr. Ján Miškovic, PhD.R-25jan.miskovic@uniba.sk
Vedeckí a odborní pracovníciMiesnosťe-mail
RNDr. Gustáv Murín, CSc.R-8gustav.murin@uniba.sk
Mgr. Alena Rendeková, PhD.R-25rendekova8@uniba.sk
DoktorandiMiesnosťe-mail
Mgr. Katarína Godovičová R-31godovicova2@uniba.sk
Mgr. Zuzana RandákováR-31randakova1@uniba.sk

 

 

Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku Návod na úpravu kontaktných informácií

Alina-Sorina Biro, MSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dBOT_CBR, denný)

Mgr. Lucia Čahojová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dBOT_CBR, denný)

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár 19
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Godovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (4.dBOT, denný)
Miestnosť
R-31
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
R-25
Publikačná činnosť

Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (2.dBOT_CBR, denný)

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár 24
Publikačná činnosť

Mgr. Adam Kantor

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dBOT_CBR, denný)

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBÁR 9
Publikačná činnosť

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBAR 28
Publikačná činnosť