Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov

Vedúci katedryMiesnosťe-mail
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  R-30karol.micieta@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedryMiestnosťe-mail
RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc. R-9 lubomir.kovacik@uniba.sk
Tajomník katedryMiestnosťe-mail
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29jana.scevkova@uniba.sk
UčiteliaMiesnosťe-mail
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  R-30karol.micieta@uniba.sk
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24sona.jancovicova@uniba.sk
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.R-24katarina.misikova@uniba.sk
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29jana.scevkova@uniba.sk
RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.R-9lubomir.kovacik@uniba.sk
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28silvia.kubalova@uniba.sk
RNDr. Jozef Dušička, PhD.R-19jozef.dusicka@uniba.sk
Mgr. Michal Hrabovský, PhD.R-28michal.hrabovsky@uniba.sk
Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD.R-31zuzana.pelechova@uniba.sk
Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.R-12eva.zahradnikova@uniba.sk
Mgr. Ján Miškovic, PhD.R-25jan.miskovic@uniba.sk
Vedeckí a odborní pracovníciMiesnosťe-mail
RNDr. Gustáv Murín, CSc.R-8gustav.murin@uniba.sk
Mgr. Alena Rendeková, PhD.R-25rendekova8@uniba.sk
DoktorandiMiesnosťe-mail
Mgr. Katarína Godovičová R-31godovicova2@uniba.sk
Mgr. Zuzana RandákováR-31randakova1@uniba.sk

 

 

Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku Návod na úpravu kontaktných informácií

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár 19
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Godovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (3.dBOT, denný)
Miestnosť
R-31
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
R-25
Publikačná činnosť

Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dBOT_CBR, denný)

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár 24
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBÁR 9
Publikačná činnosť

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBAR 28
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Labancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/544 15 603
Miestnosť
Herbar 30
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár - 24
Publikačná činnosť