Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín

Karol Mičieta, Eva Zahradníková, Michal Hrabovský, Jana Ščevková. 2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, 340 strán

ISBN 978-80-223-4403-6

Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predhovor

Rastliny, ktoré nás obklopujú, sú fascinujúce organizmy. Nájdeme medzi nimi plavúne, ktoré sa počas 500 miliónov rokov takmer vôbec nezmenili, rastliny pôvodne známe iba z fosílií, ktoré sa neskôr našli živé, či borovice, ktoré sa dožívajú tisíce rokov. V rastlinnej ríši nájdeme celú škálu veľkostí od drobuľky, ktorá meria desatinu milimetra, až po sekvojovce vážiace cez tisíc ton alebo rozsiahle lesy, tvorené klonmi jediného topoľa. Patria sem velvíčie, ktoré za celý svoj dlhý život vytvoria iba dva listy, netopierovky, ktoré k svojim kvetom lákajú netopiere pomocou echolokácie, hmyzožravé rastliny s dômyselnými lapacími zariadeniami, rastliny s kvetmi pripomínajúcimi rôzne živočíchy, ľudskú postavu či ženské pery. Pozoruhodné sú aj stromy, ktoré spolu komunikujú pomocou siete mykoríznych húb alebo ker zázračník osladzujúci, ktorého bobule zmenia chuť akéhokoľvek požitého jedla na sladkú. Dúfame, že vám táto kniha pomôže ponoriť sa do fascinujúceho sveta rastlín a porozumieť mu.

Učebnica Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín je komplexným pohľadom na genézu rastlín od ich prechodu na súš, odrážajúcim najnovšie poznatky systematickej botaniky a paleobotaniky. Je určená pre študentov všetkých prírodovedných odborov s botanicky zameranými predmetmi, ako sú taxonómia a systematika rastlín, paleobotanika, morfológia, ekológia a evolúcia rastlín a ďalšie. Zároveň je určená tiež pedagógom týchto odborov a učiteľom stredných škôl, pre ktorých poskytuje ucelený súbor poznatkov využiteľných vo výučbe botanických predmetov. V neposlednom rade je však určená i ostatným, ktorí chcú rozumieť rastlinnému svetu okolo nás.

Recenzenti

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc, Slovenská akadémia vied, Bratislava

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

 

Recenzia učebnice Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín

Predkladaná učebnica predstavuje unikátne dielo autorov z Katedry botaniky PriFUK, ktoré zapĺňa medzeru v našej odbornej biologickej literatúre. Predstavuje moderný pohľad na vývin a klasifikáciu cievnatých rastlín s uvedením recentných, ale aj fosílnych zástupcov tejto najdôležitejšej časti rastlinnej ríše. Klasifikácia je predstavená s kritickým pohľadom na dostupné súčasné názory, podložené molekulárnymi metódami štúdia vzťahov rastlín. Predpokladám, že tieto učebné texty nájdu uplatnenie nielen pre študentov VŠ s orientáciou na biológiu, ale budú vyhľadávanou pomôckou pre učiteľov rôznych stupňov škôl, ako aj pre odborníkov z praxe, a tiež aj pre široké spektrum záujemcov o rastliny, či už sú to záhradkári alebo rôzni pestovatelia rastlín. Všetci si tam nájdu v dostupnej podobe základné informácie o mnohých rastlinných druhoch našej flóry, introdukovaných ale aj inváznych druhoch ako aj rôznych exotických rastlinách, s ktorými sa môžu stretnúť na dovolenkách, v súkromných a botanických záhradách, ale aj v oddeleniach ovocia a zeleniny v predajniach potravín a obchodných reťazcov. V neposlednej miere tento titul iste uvítajú aj paleontológovia„ pre množstvo údajov o fosílnych druhoch.

Vzhľadom k mojej špecializácii na stavbu rastlín som ocenil ale aj sa sústredil predovšetkým na časti textu venované morfogenéze, morfológii, anatómii a embryológii jednotlivých rastlinných skupín. Oceňujem okrem iného početné, veľmi precízne a prehľadné originálne kresby, ktoré sú z didaktického hľadiska naozaj unikátne. 

recenzent prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., PrifUK, Katedra fyziológie rastlín.

Vydavateľstvo

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK
2018

Copyright © 2018, autori

Knihu je možné zakúpiť v UK Veda na Šafárikovom nám. 6 »» Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín 

Cena: 15,40 €.