Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné materiály

Študijný odbor: Biológia

Skúšobný test z cievnatých rastlín pre odbor Biológia »» TU

Fylogenéza a systém nižších rastlín - informácie k cvičeniam

Materiál k vyšším rastlinám - úvod

Materiál k vyšším rastlinám - zoznam druhov na poznávačku

Materiál k vyšším rastlinám - plavúňe

Materiál k vyšším rastlinám - paprade

Materiál k vyšším rastlinám - nahosemenné rastliny

Materiál k vyšším rastlinám - krytosemenné rastliny

Materiál k vyšším rastlinám - rosidy

Materiál k vyšším rastlinám - asteridy

Materiál k vyšším rastlinám - spoločenstvá

Materiál k vyšším rastlinám - kultúrne rastliny

Materiál k vyšším rastlinám - vnímanie rastlín

Materiál k vyšším rastlinám - cvičenie z morfológie 1

Materiál k vyšším rastlinám - cvičenie z morfológie 2

Študijný odbor: Systematická biológia

Hydrobiológia - učebné materiály

Terénne cvičenia - pokyny k terénu

Terénne cvičenie z algológie - učebný text

Fylogenéza a systém nižších rastlín - informácie k cvičeniam

Fylogenéza a systém vyšších rastlín - zoznam druhov ku skúške (zimný semester)

Fylogenéza a systém vyšších rastlín - poznávačka

 

 

Študijný odbor: Učiteľstvo biológie

Terénne cvičenia - pokyny k terénu

Terénne cvičenie z algológie - učebný text

Nadstavbové štúdium biológie - učebné texty k nižším rastlinám

Morfológia vyšších rastlín - učebné texty

Morfológia vyšších rastlín - okruhy otázok ku skúške

Morfológia vyšších rastlín - obrázky ku skúške

Morfológia vyšších rastlín - úlohy k obrázkom

Morfológia vyšších rastlín - odborné termíny 

Študijný odbor: Environmentalistika

Biodiverzita I. - Sinice a riasy (skriptá)

Biodiverzita I - Sinice a riasy (prednášky)