Študijné materiály

Študijný odbor: Biológia

Skúšobný test z cievnatých rastlín pre odbor Biológia »» TU

Fylogenéza a systém nižších rastlín - informácie k cvičeniam

Študijný odbor: Systematická biológia

Hydrobiológia - učebné materiály

Terénne cvičenia - pokyny k terénu

Terénne cvičenie z algológie - učebný text

Fylogenéza a systém nižších rastlín - informácie k cvičeniam

 

Fylogenéza a systém vyšších rastlín

Fylogenéza a systém vyšších rastlín - učebné materiály (zimný semester)

Fylogenéza a systém vyšších rastlín - rodozmena vyšších rastlín

Fylogenéza a systém vyšších rastlín 2 - sylabus

 

 

Študijný odbor: Učiteľstvo biológie

Terénne cvičenia - pokyny k terénu

Terénne cvičenie z algológie - učebný text

Nadstavbové štúdium biológie - učebné texty k nižším rastlinám

Študijný odbor: Environmentalistika

Biodiverzita I. - Sinice a riasy (skriptá)

Biodiverzita I - Sinice a riasy (prednášky)