2015 Ročník 18 Číslo 2

AKTUALIZUJE SA...

DEFORMITY NOHY U SLOVENSKÝCH ŽIEN VO VEKU 19 AŽ 60 ROKOV
Foot deformities in Slovak women aged 19 to 60 years
Fuchsová, M.

POTRAVNÉ ZVYKLOSTI U JEDINCOV Z PRIKOSTOLNÉHO CINTORÍNA V PINCINEJ (OKR. LUČENEC), REKONŠTRUOVANÉ NA ZÁKLADE OBSAHU STOPOVÝCH PRVKOV V ZUBNÝCH TKANIVÁCH (.pdf)
Dietary habits in individuals from the church cemetery at Pinciná (Lučenec district, Slovakia) reconstructed on the basis of trace elements in dental tissues
Bodoriková S., Kaštierová P., Zeman T., Bujdoš M.