Dôležité termíny

ŠTÁTNE SKÚŠKY A OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Obhajoby bakalárskych prác sa budu konať v dňoch 19. júna 2017 v čase od 8:30 v miestnosti B1 529 (knižnica Katedry antropológie).

Zoznam tém bakalárskych prác (.pdf)