Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stretnutie zamestnanci × OZ PŠaV × vedenie

Fakultný výbor ZO OZ PŠaV pri Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 

si dovoľuje pozvať členov odborov ako aj všetkých zamestnancov PriF UK na

 

Stretnutie

zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK 

so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

a zástupcami vedenia PriF UK

 

v stredu 22. januára 2020 o 14:00 h 

v miestnosti AMOS

 

Program

  • Otvorenie
  • Príhovor prof. RNDr. Petra Fedora, PhD., dekana Prírodovedeckej fakulty UK
  • Príhovor Ing. Pavla Ondeka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
  • Príhovor doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., predsedu Združenia vysokých škôl a PRO
  • Informácie PharmDr. Ivice Sigmundovej, PhD., predsedníčky FV ZO OZ o stave kolektívneho vyjednávania na fakulte
  • Všeobecná diskusia účastníkov stretnutia k problémom vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec – odbory, návrhy na riešenie, pripomienky

Predmetom stretnutia budú informácie o výsledkoch Kolektívneho vyjednávania a súvisiacich zmien v odmeňovaní, v pracovnoprávnych vzťahoch, sociálnych výhodách a p.

Je vhodné, aby všetci zamestnanci, nielen odborári, využili možnosť získať informácie z prvej ruky a pýtali sa na záležitosti týkajúce sa nás všetkých.

Záujem o účasť prosím potvrdiť mailom na ivica.sigmundovauniba.sk