Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
pri Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2021/22 a niektoré staršie

29.06.2022 | OZ PŠaV nepovažuje jednorazový príspevok za zvýšenie platov, trvá na valorizácii

Celá správa OZ PŠaV pre TASR z 27. 6. 2022 > .PDF


07.06.2022 | Protest OZ PŠaV na Slovensku k problému navyšovania tarifných platov od 1. 7. 2022


09.05.2022 | Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje v termíne 10. – 16. 7. 2022 pre deti svojich členov vo veku 8 až 14 rokov 4. letný detský tábor v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby

Program je zameraný na spoznávanie prírody, jeho súčasťou sú športové, spoločenské a kultúrne aktivity

Všetky info > .PDF


05.04.2022 | Ponuka kúpeľných pobytov na jar a v lete 2022

> Piešťany | pobyt v kúpeľnom komplexe Resort Esplanade a Alameda | veľkonočné a letné prázdniny | 33% zľava pre školské kolektívy (zahrnutá už v cene pobytu) od 1. 4. do 30. 9. 2022 | .PDF 

> Trenčianske Teplice | kúpeľný pobyt Minirelax v zrekonštruovanom hoteli Slovakia / Krym | .PDF

> Trenčianske Teplice | WellMed | hotel Slovakia | cenník | .PDF


16.02.2022 | EXOD 2022 | 69. ročník exkurzno-vzdelávacích základní na Slovensku a v Česku v roku 2022 | organizujú Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Českomoravský odborový zväz pracovníkov školstva | pobyty sú určené pre členov odborov a ich rodinných príslušníkov


07.12.2021 | Vyhlásenie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy (7. 12. 2021)

> .PDF


11.11.2021 | Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa pripája k Zodpovednému protestu za slobodné univerzity organizovanému v utorok 16. 11. 2021 od 13. h na Šafárikovom námestí Radou vysokých škôl, Študentskou radou vysokých škôl, Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

Ing. Pavol Ondek (predseda OZ PŠaV) a doc. Miroslav Habán (zástupca odborov pre VŠ) sa aktívne zúčastňovali na rokovaniach a spolupracujú najmä s Radou vysokých škôl  

Ďalšie informácie o proteste a súvisiacej petícii > https://protest.uniba.sk/


18.10.2021 | Zasadnutia Hospodárskej rady SR k štátnemu rozpočtu na rok 2022 13.10.2021 sa za Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) zúčastnil predseda Pavel Ondek. Tlmočíme stanovisko zväzu k nenavyšovaniu platov:
"OZ PŠaV s navrhovaným štátnym rozpočtom v kapitole školstva nesúhlasí. Návrh vnímame ako nedostatočný. Neobsahuje žiadne navýšenie osobných výdavkov zamestnancov v regionálnom i vysokom školstve. Ak takýto rozpočet bude prijatý NR SR, dôjde k zníženiu priemerných platov všetkých zamestnancov školstva. Zvláštna situácia nastáva na verejných vysokých školách. Osobné výdavky na rok 2022 oproti roku 2021 sú rapídne nižšie. Hrozí zastavenie rozvoja vysokých škôl. Žiadame ministra financií a vládu SR o prehodnotenie a navýšenie štátneho rozpočtu v kapitole školstva. Upozorňujeme, že v rámci plánovaných reforiem v školstve pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a učiteľov vysokých škôl čaká viac práce za menej peňazí."15.04.2021 | Vzhľadom na sprísnený pandemický režim na fakulte a po dohode s odborovou organizáciou bude fakulta s platnosťou od 1. 5. 2021 poskytovať všetkým zamestnancom finančný príspevok na stravovanie cez mzdu vo výške 3,30 € za každý odpracovaný deň.

Celková výška príspevku sa nezdaňuje. Príspevok na stravovanie dostanú všetci zamestnanci, ktorým doteraz vznikol nárok na stravné. 

Najneskôr od 1. 1. 2022 sa bude môcť každý zamestnanec rozhodnúť, akú formu príspevku uprednostní.


17.01.2020 | Platové tarify zamestnancov od 1. 1. 2020


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie je zverejnený Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce