28.10.2022 Dekanské a rektorské voľno - október 2022

Vážené študentky, vážení študenti,

rád by som Vás informoval, že vyhlasujem v piatok 28.10.2022 dekanské voľno. Zároveň rektor univerzity prof. Števček vyhlásil na pondelok 31.10.2022 rektorské voľno. Vzhľadom k tomu, že 1.11.2022 je štátny sviatok, výučba od 28.10.2022 do 1.11.2022 (vrátane) nebude prebiehať.

Rozhodnutie vedenia fakulty a univerzity o udelení mimoriadneho voľna pre študentov je záväzné pre všetkých vyučujúcich bez výnimky.

S pozdravom,

Peter Fedor