28.01.2022 Rámcový režim letného semestra 2022

Vážená akademická obec PriF UK,

niet pochýb o tom, že pandémia COVID nepovedala v slovenskom akademickom prostredí ešte svoje posledné slovo a je celkom možné, že v najbližších rokoch ho bude aspoň do istej miery ovplyvňovať. Po sérii rokovaní na Krízovom štábe UK, kde vo všeobecnosti (a našťastie) ľahšie prejavy nákazy omikronom predbieha jeho výnimočne vysoká infekčnosť s paralelným nástupom takmer zabudnutej chrípky, je vysoko pravdepodobné očakávať kulmináciu ochorenia v najbližších týždňoch. Nepodlieham katastrofickým scenárom o údajnej hrozbe spomalenia chodu spoločnosti, ale širší rekonvalescenčný výpadok pedagógov a študentov je naozaj možný. Kým Vás pani študijná prodekanka poinformuje o podrobnostiach režimu štúdia v nastupujúcom letnom semestri (čakáme na právnu platformu z Rektorátu UK a odobrenie RÚVZ), dovoľte mi informovať Vás o vysoko pravdepodobne reverznom modeli zo zimného semestra s cieľom podpory čo najkvalitnejšieho prezenčného prírodovedného vzdelávania pri minimalizácii zdravotných rizík pre našich študentov a zamestnancov. Výučba v letnom semestri (14. februára – 13. mája 2022) prebehne tak, že  počas prvých troch týždňov (14. februára – 6. marca 2022) bude z dôvodu zvýšených zdravotných rizík realizovaná dištančná metóda s možným nahustením prednášok (aj v čase plánovaných cvičení) a zvyšok semestra (od 7. marca 2022) prejde vzdelávanie do prezenčnej podoby s výnimkou prednášok nad 50 študentov (naďalej budú prebiehať dištančne). Prirodzene, počas posledných 3 týždňov semestra môžu byť prednášky nahradené nahustenými cvičeniami. Individuálny vstup do laboratórií (na základe dohľadu vedúceho pracoviska) ako aj individuálny terénny výskum (obzvlášť v súvislosti s napredovaním na záverečnej práce) bude povolený (doporučený) počas celého semestra pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Pre doktorandov je fakulta plne otvorená v prezenčnom móde. Ak sa situácia výrazne nezmení (môže sa), prebehne letný semester 2022 v tomto režime. Ďakujem Vám všetkým za disciplinovaný a zodpovedný prístup k ochrane zdravia a k zabezpečovaniu kvalitného prírodovedného vzdelávania.
S úctou, Váš peterfedor