20 zrekonštruovaných laboratórií

Dňa 9.11.2022 odovzdal zhotoviteľ v rámci projektu ACCORD PriF UK prvých 20 zrekonštruovaných laboratórií na Katedre biochémie, Katedre jadrovej chémie a Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie. Postupne takto zlepšujeme výučbové laboratórne priestory pre našich študentov.