21.04.2021 Harmonogram štúdia - sny, možnosti a realita

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, 

nebolo by nič jednoduchšie ako naordinovať do konca augusta výlučne dištančnú formu vzdelávania. Urobili tak takmer všetky fakulty a zdá sa, že odvážlivcom klepli príslušné úrady po prstoch. No práve prírodovedné vzdelávanie, osobitne jeho experimentálna vetva, napriek technickému zázemiu v online priestore stále stráda, čo sa iste prejaví na nižších laboratórnych zručnostiach našich študentov. Od začiatku letného semestra sme si na fakulte boli istí, že sa kontaktná výučba musí po tom takmer roku a pól aspoň symbolicky objaviť, preto sme nadizajnovali pružný študijný harmonogram, v medziach normy adaptabilný pre špecifické potreby jednotlivých programov a pracovísk. Semester v štandardnej dĺžke si väčšina z Vás rozdelila tak, aby cvičenia figurovali v jeho záverečnej tretine, ktorá pri optimistickom scenári mohla aspoň čiastočne koketovať s kontaktnou výučbou. Žiaľ, pandemická hrozba nepoľavila a apríl ostal v dištančnej forme vzdelávania napriek pripravenosti viacerých prírodovedeckých fakúlt pružne upraviť rozvrh. Od začiatku sme nehľadali najpohodlnejší prístup nepriestrelnej dištančnej výučby, ale orientovali sa a stále sa orientujeme na možnosti, ako si z kontaktnej výučby aspoň trošku odhryznúť. Napriek neutíchajúcej intervencii, diplomatickým i politickým jednaniam, zaliečaniu i „vyhrážkam“ sú vysoké školy stále v online priestore. Oslovil som hlavného hygienika, aby prírodovedcom ako absolvent našej fakulty aspoň trošku pomohol, veď pán rektor prisľúbil okamžitú pomoc pri legálnom otvorení ubytovacích kapacít. Apelujeme na štátneho tajomníka Ľ. Paulisa, ktorému sú prírodné vedy viac ako blízke, hľadáme pomoc u nášho kolegu v súčasnosti štátneho tajomníka doc. Veliča. Píšem tieto súvislosti z dôvodu, aby ste si uvedomili, že súčasný harmonogram štúdia musí zákonite do istej miery podliehať aktuálnym skôr upresneniam v prospech vedomostí našich študentov. Nejde o nerozhodnosť, ale pružnú reakciu na aktuálne podmienky. Je obrazom doby, v ktorej žijeme. Dovoľte niekoľko aktuálnych faktov, ktoré sme do zaktualizovaného (plne v súlade s pôvodnou víziou pružnosti) študijného harmonogramu (v prílohe .xlsx) premietli po diskusii s vedúcimi katedier PriF UK. Prosím, čítajte s porozumením:

  1. Letný semester má od začiatku štandardnú dĺžku vo väčšine prípadov (podľa rozhodnutia garantov a vedúcich pracovísk) s neštandardným ale logickým rozdelením na prednáškovú časť a cvičenia. Nie je skrátený! V súčasnosti prebieha z moci úradnej výlučne v dištančnej forme okrem legálnych výnimiek študentov v pracovno-právnom vzťahu s fakultou (končiace ročníky). 
  2. Harmonogram je od začiatku veľmi pružný a umožňuje špecifický prístup k rozvrhnutiu jednotlivých aktivít. Popri výučbe sú k dispozícii predtermíny skúšok, mnohé programy ukončujú výučbu len v dištančnom móde, iné v prípade poľavenia pandemickej situácie plánujú pre doplnenie vedomostí využiť aj nadchádzajúce obdobie. Pri lex corona je tento scenár plne legitímny a zároveň plne v jurisdikcii jednotlivých pracovísk, ktoré k výučbe pristupujú s najlepším vedomím a svedomím. Nie je nutné sa k výučbe vracať kontaktne, ak uspokojivo prebehla v online forme. Možná individuálna kontaktná výučba nie je povinnosťou ale ponukou.
  3. Pri poľavení pandemickej situácie umožníme „individuálnu“ (nie hromadnú) kontaktnú výučbu pre druhákov a prvákov magisterského štúdia a tretiakov bakalárskeho štúdia na základe harmonogramu a inštrukcií vedúceho katedry, najmä z dôvodu dokončovania záverečnej práce a získanie laboratórnych zručností od začiatku mája. Po vzájomnom súhlase študentov i pedagógov (študentov je nutné včas informovať). Presné načasovanie však závisí od aktuálnych predpisov pandemického režimu – zatiaľ tento prístup nie je legálny. 
  4. V prípade zlepšenia situácie avizujeme možnosť blokovej výučby cvičení v auguste (a v osobitných prípadoch v septembri) po vakcinácii väčšiny z nás, opäť však zdôrazňujem, že rozsah a načasovanie takejto výučby musí byť plne legálne a v súlade so špecifickými potrebami pracovísk. Sú programy, kde s takouto alternatívou nie je nutné počítať. Prosím Vás o pochopenie, že realizácia blokovej výučby (niekde máme resty už za tri semestre) nezávisí len od rozhodnutia fakulty, ale predovšetkým od legálnych možností. Keď bude takáto forma zakázaná, je zbytočné napínať svaly. Ale sme stále v strehu a viac nedokáže legálne urobiť žiadna iná fakulta. Prosím však všetkých, aby pre väčšiu bezpečnosť seba aj ostatných zvážili v najbližšom čase vakcináciu.
  5.  Hromadný (nie individuálny ako teraz) návrat doktorandov na fakultu nastane, hneď ako to pravidlá dovolia.

Milé dámy, vážení páni,

žijeme v neštandardnej dobe s neštandardným režimom aj prostriedkami, ktoré si vyžadujú vysokú dávku vzájomnej tolerancie. Zvládneme to aj s kde-tu sa objavujúcimi extrémnymi názormi od takmer v skafandroch oblečenej paranoje až po nebojácnych hrdinov spochybňujúcich existenciu vírusu. Potrebujeme, aby ste sa cítili bezpečne a zároveň aby sme spoločným úsilím našli to najlepšie riešenie pre pandemické prírodovedné vzdelávanie. Dnes mnohí poukazujú na neštandardne vzdelávaných študentov, vraj „stratená generácia“ ale raz... (len podotýkam, že nedávno bola v aukcii predaná známka „obrátená Jenny“ vytlačená hore nohami za 750 000 EUR, ktorou najprv všetci pohŕdali...) budú výnimoční.:-) 

S úctou, peterfedor