17.11.2021 Ku Dňu študentstva

Milá akademická obec našej fakulty,

vo sviatočný deň Vás nebudem otravovať dlhou kontempláciou a zaprášenými citátmi. Rád by som Vám všetkým poďakoval za včerajšiu ochotu vyjsť do ulíc a vyjadriť ostentatívne presvedčenie, že renomovaná univerzita, akou naša alma mater nesporne je, patrí so svojimi hlboko zakorenenými tradíciami akademickej samosprávy k tým najvzácnejším pokladom Slovenska. Ďakujem, že ste tam boli, alebo ste na pokojný protest aspoň mysleli.  

Naša fakulta je v mnohých scientometrických ukazovateľoch tou najprestížnejšou slovenskou vedecko-pedagogickou inštitúciou. Napríklad v počte špičkových vedeckých kolektívov nepochybne dominuje a má ich viac ako mnohé celé univerzity sumárne za všetky fakulty. Viete prečo? Iste, táto pýcha je nesporne aj reflexiou renomovaných vedeckých osobností, slovutných profesorov, docentov a ostatných tvorivých pracovníkov, ktorých renomé siaha ďaleko za hranice Slovenska. Ja osobne si však myslím, že dôvodom existencie každého špičkového kolektívu je skutočnosť, že okrem bohov scientometrického Olympu je ich vedecký progres postavený aj na esenciálnej participácii doktorandov a študentov ako takých. Niet špičkového kolektívu bez mladíckej zvedavosti a otázok, ktoré sú základom zaujímavých úvah a inšpirácií celého tímu. Jednoducho len mladí ľudia sa dokážu pýtať niektoré otázky, ktorými tí starší často predčasne pohŕdajú. A v tom je úspech našej fakulty, ktorá zvedavosťou mladého človeka necháva často inšpirovať tých starších a skúsenejších. V tom je kľúč progresu.

Milí moji študenti, ctení doktorandi, nebojte sa pýtať aj na to, čo starší považujú za dávno nepriestrelné. Dubium est initium sapientiae (pochybovanie je základom múdrosti). Môj dnešný mail je vlastne (verím že v mene celej našej učiteľskej obce) úprimnou gratuláciou práve Vám, našim študentom ku Vášmu dnešnému dňu. Naozaj zo srdca sa tešíme, že Vás na fakultne máme, že ste sa rozhodli venovať prírodným vedám, že svojim usilovným študijným prístupom chcete posunúť hranice poznania sveta prírody a že v dnešnej podivuhodnej covid dobe tolerujete našu prípadnú neobratnosť v režime dištančného vzdelávania. Verte, že pre Vás robíme všetko, čo nám táto doba dovoľuje.

S úctou, Váš peterfedor