16.04.2021 Parkovacia politika PriF UK

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

podnetom pre tento mail bol trošku tragikomický výkrik jedného nášho kolegu, ktorý sa v zápale úprimnosti sťažoval, že po 10 rokoch poctivo plateného parkovania v okolí fakulty má na svoje miesto nepísané právo a nenechá sa vyhodiť nejakým vedúcim katedry. Tá veta ukrýva v sebe mnoho bizarných momentov, ktoré som ako horlivý podporovateľ hromadnej dopravy (pravda okrem tohto pandemického obdobia) pôvodne ani nevnímal. Dovoľte práve v tejto súvislosti niekoľko informácií k novej parkovacej politike našej fakulty.  

  1. Parkovanie pre zamestnancov fakulty bude bezplatné tak, ako je tomu na prakticky každej inej fakulte, aj keď mnohí zastávajú názor, že by pokojne zvládli aj vyššiu sumu. 
  2. Parkoviská za závorami (B a C) s rozšíreným počtom parkovacích miest sú pridelené jednotlivým parametrickým i neparametrickým pracoviskám podľa ich veľkosti (rozdelenie v prílohe). Ich vedúci rozhodnú, kto a v akom časovom horizonte bude mať rezervované parkovacie miesto.  
  3. Na ďalších parkoviskách A a E boli osadené informačné tabule o výhradnom parkovaní pre akademickú obec a návštevníkov UK (vrátane VP a FMFI), pretože miesta sú často dlhodobo obsadené autami, ktorých pasažieri (obyčajne dochádzajúci robotníci) smerujú po bezplatnom zaparkovaní hromadnou dopravou ďalej do centra.  
  4. Pre širšiu verejnosť budú k dispozícii ďalšie parkoviská (D a najvyššie položené parkovisko) bez obmedzení.  
  5. Podnikateľské subjekty si budú môcť zakúpiť ročné parkovanie v blízkosti fakulty (za sumu pri dolnej hranici stanovenej v rámci novej predpísanej cenovej mapy prenájmov na pozemkoch UK pre Karlovu Ves (iste menej ako priemerné parkovné v Bratislave). 
  6. Niekoľko málo parkovacích miest bude viazaných pre hostí, služobné autá či akademickú funkciu, aby sa viac nestávalo, že prodekan vracajúci sa z porady na rektoráte nestihne zasadnutie vedenia, keďže nie je schopný v dostupnej vzdialenosti od fakulty zaparkovať. Ale tak je to všade inde vo svete.  

Počas najbližších 2 týždňov (19. – 30. apríla 2021) budú závory na doteraz platených parkoviskách otvorené a parkovanie bude prebiehať v aktuálnom režime. Prosím všetkých zamestnancov, ktorí na nich parkujú, aby v priebehu budúceho týždňa (19. – 23. apríla 2021) doniesli na sekretariát tajomníčky (p. Uríková) svoje ovládanie závory. Zároveň prosím vedúcich pracovísk, aby si na rovnako miest vyzdvihli v týždni od 26. – 30. apríla 2021 pridelené ovládače závory. 

Verím, že tento model bude ešte spravodlivejší a pružnejší, ako tomu bolo doteraz.

S úctou, Peter Fedor
dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
16.04.2021

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.        Alebo kliknite sem [parkovanie.jpg]