Detský letný tábor "Týždeň prírody"

Akákoľvek prestížna výskumná fakulta s akýmkoľvek vysokým počtom špičkových vedeckých tímov a akoukoľvek excelentnou infraštruktúrou dokáže plne napredovať len v momente, keď sa skúsenosti jej renomovaných osobností spájajú s talentom a entuziazmom mladých ľudí. Študenti vnášajú na riešenie problémov často nečakané otázky nezahmlené komplikovanosťou riešení. Diskutujú a pochybujú tak, ako by si to skúsení profesori už nedovolili. A keďže dubium est initium sapientiae, teda pochybovanie je základom múdrosti, práca s mladými ľuďmi sa vždy oplatí. Aj z týchto dôvodov posúva naša fakulta už tradične rozsah svojich aktivít až na najmladšiu kohortu zanietených prírodovedcov. Napriek špecifických hygienickým opatreniam prebehol na pôde fakulty (a prvýkrát aj v revitalizovanej Výskumnej stanici Šúr) aj tento rok Týždeň prírody pre tie najmenšie prírodovedné talenty v celom širokom spektre prírodných vied. Iste sú medzi nimi aj naši budúci študenti. Prof. Peter Fedor, dekan PriF UK, odovzdal v piatok 21. augusta 2020 všetkým účastníkom dekréty úspešného absolvovania tábora a vyjadril želanie, že sa k nám mnohí z nich zavítajú aj budúci rok. Osobitná vďaka patrí v tomto zmysle dr. Michaele Dörnhöferovej za dôkladnú prípravu celej akcie.