Vo svetle noci

Film

Vo svetle noci - dokumentárny film o svetelnom znečistení

Na filme spolupracovala Katedra živočíšnej fyziológie a etológie.

https://youtu.be/biCHdL8yE1g

CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií SR

Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, no zdá sa, že zatiaľ nemá reálne riešenie. Problém, ktorý negatívne ovplyvňuje život zvierat i rastlín, prácu astronómov, no najviac zdravie každého z nás, aj keď si to zatiaľ vôbec neuvedomujeme.

Diskusia

https://youtu.be/W-imRJtX8n4

Svetelné znečistenie - čo nám hrozí? Diskusia k filmu (J.Tóth, M. Kucharík, M.Zeman, M.Semelbauer), Diskusia popredných vedeckých osobností k problematike svetelného znečistenia na Slovensku.