Video Prežijeme bez hmyzu

video Experiment: Prežijeme bez hmyzu?

9.5.2019 Slovenská televízia rtvs

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Katedra environmentálnej ekológie

Odborník na hmyz prof. Peter Fedor vysvetlí, či je Zem planétou hmyzu a načrtne príčiny poklesu hmyzu v zahraničí a na Slovensku. Vedec vysvetlí, prečo dochádza k poklesu včiel a čo si myslí o zákaze neonikotinoidných pesticídov. Entomológ pohovorí o inváznych druhoch hmyzu, ktoré boli na naše územie zavlečené z iných oblastí a vysvetlí, či predstavujú ekonomické a zdravotné riziká.