Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odkazy osobností fakulty

Biologická sekcia PRIF UK (Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.)

Geologická sekcia PRIF UK (Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.)

Environmentálna sekcia PRIF UK (Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.)

Chemická sekcia PRIF UK (Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.)

Geografická sekcia PRIF UK (Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.)