Nie je med ako med

Nie je med ako med | Vedatour livestream

Veronika Bugárová, Ústav molekulárnej biológie SAV

Oddelenie mikrobiálnej genetiky, Apidológia a apiterapia (liečba včelími produktmi)

https://www.youtube.com/watch?v=pZgkBRMg8A0

Video začína od 9:10 min.

Záujem o prírodné produkty stúpa, obzvlášť v tomto pandemickom období. Veľkú popularitu na liečbu mnohých ochorení majú včelie produkty. Med ako najznámejší včelí produkt je považovaný za funkčnú potravinu a má oveľa väčší význam ako sladidlo do vianočného pečiva či čaju. Ľudia poznajú med ako zdraviu prospešnú látku vhodnú ako doplnok pri liečbe bolesti hrdla. Málokto však vie, že med sa používa ako medicínska pomôcka na liečbu detského kašľa, zápalov horných dýchacích ciest alebo chronických rán. Pozitívne účinky medu potvrdzujú nové vedecké poznatky a klinické štúdie, zamerané na liečbu hojenia rán alebo ochorení horných dýchacích ciest. Preto je veľmi dôležitá kvalita medu, ktorú bežný spotrebiteľ nedokáže odhaliť. Je dôležité aby mal med okrem fyzikálno-chemických vlastností zachované aj biologické parametre, predovšetkým antibakteriálnu aktivitu, ktorá je kľúčová a nevyhnutná aj pre jeho využitie v klinickej praxi. Každý med vyprodukovaný včelou medonosnou musí mať antibakteriálne účinky, či už si ho spotrebiteľ kúpi v obchode alebo od včelára. Bohužiaľ, znehodnotením sa táto živá a funkčná potravina zmení na obyčajné sladidlo. Dopyt po mede narastá, medu a včelárov je stále menej a na trhu sa objavujú medy pofidérnej kvality.

Veronika Bugárová je od roku 2018 doktorandkou v odbore molekulárna biológia pod vedením Ing. Juraja Majtána, DrSc., kde sa venujem štúdiu antibakteriálnej aktivity a mechanizmu účinku medu. Je absolventkou magisterského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore genetika. Okrem doktorandského štúdia sa venuje aj popularizačným aktivitám a včeláreniu.

Medové laboratórium https://www.medovelaboratorium.sk/

Zdroj https://www.youtube.com/MatFyzJeIn

Video - Medové reči modernej medicíny?
Veronika Bugárová, Ústav molekulárnej biológie SAV
https://www.youtube.com/watch?v=IAV0uZmw0YE