Historický úspech našej vedy

https://www.youtube.com/watch?v=7UHgfSNMgXM

Vedec a pedagóg Michal Májek na tlačovej konferencii predstaví projekt CAPELE, v ktorom aktiváciu organických molekúl piezoelektrickými katalyzátormi plánuje aplikovať pri hľadaní nových reakcií, ktoré neskôr môžu nájsť využitie pri príprave zaujímavých látok ako liečiv či moderných materiálov. Na tlačovej konferencii vystúpia: rektor UK Marek Števček, prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk, dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor, výskumník Prírodovedeckej fakulty UK Michal Májek.

Bližšie informácie