Vedenie fakulty

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty
Tel: 602-96-672
triznafns.uniba.sk

Ing. Beata Rajnáková 
tajomníčka fakulty
Tel: 602-96-674 
rajnakovafns.uniba.sk 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
prodekanka pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia
marta.kollarovauniba.sk

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
bielikfns.uniba.sk

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
prodekan pre projektovú činnosť
1. prodekan fakulty
kovacfns.uniba.sk

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie
blehafns.uniba.sk

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium a pre sociálne záležitosti študentov
fedorfns.uniba.sk