Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Členovia vedenia PRIF UK na funkčné obdobie 01.02.2019 - 31.01.2023

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

dekan fakulty

Telefón na sekretariát dekana: +421 2 9014 1001

E-mail: peter.fedoruniba.sk

Z pracovne dekana

PriF UK má od 1.2.2019 nového dekana

Bližšie informácie o prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, Phd. nájdete na webovej stránke Katedry environmentálne ekológie PriF UK

[foto1.jpg]  [foto2.jpg]  [foto3.jpg]  [foto4.png]  [foto5.jpg

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

prodekan pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť

prvý prodekan, štatutárny zástupca dekana

Telefón na sekretariát +421 2 9014 1006

Telefón +421 2 9014 2077

E-mail: jozef.nogauniba.sk

Veda

Projektové centrum PriF UK

[foto.jpg]

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov

Telefón na sekretariát +421 2 9014 1005

Telefón  +421 2 9014 9234

E-mail: miroslava.slaninovauniba.sk

Miestnosť CH1 107A

Štúdium

[foto.jpg]

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné styky

Telefón +421 2 9014 9360

E-mail: marianna.kovacovauniba.sk

Doktorandské štúdium

Medzinárodné vzťahy

[foto.jpg]

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

Telefón  +421 2 9014 9516

E-mail: branislav.blehauniba.sk

Centrálne výpočtové stredisko PriF UK

[foto.jpg]

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu

Telefón:  +421 2 9014 9578

<output>+421 2 9014 9578</output>

E-mail: peter.hanajikuniba.sk

[foto.jpg]

JUDr. Ing. Eva Lindáková - tajomníčka fakulty

tajomníčka fakulty od 1.3.2021

Telefón na sekretariát +421 2 9014 1002

Email: eva.lindakovauniba.sk

Dekanát

[foto.jpg]

 

 

*********************************************

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave