Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Členovia vedenia PRIF UK na funkčné obdobie 01.02.2019 - 31.01.2023

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

dekan fakulty

Telefón: +421 2 602 96 672

E-mail: peter.fedoruniba.sk

PriF UK má od 1.2.2019 nového dekana

Bližšie informácie o prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, Phd. nájdete na webovej stránke Katedry environmentálne ekológie PriF UK

[foto1.jpg]  [foto2.jpg]  [foto3.png]  [foto4.jpg

Ing. Beata Rajnáková

tajomníčka fakulty

Telefón: +421 2 602 96 674

E-mail: beata.rajnakovauniba.sk

Dekanát

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov

E-mail: marta.kollarovauniba.sk

Štúdium

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

prodekan pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť

Telefón: +421 2 602 96 349

E-mail: jozef.nogauniba.sk

Veda

Projektové centrum PriF UK

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné styky

Telefón.: +421 2 602 96 360

E-mail: marianna.kovacovauniba.sk

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu

Telefón: +421 2 602 96 578

E-mail: peter.hanajikuniba.sk

prof. RNDr. Pavol Korec CSc.

prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

Telefón: +421 2 602 96 316

E-mail: pavol.korec@uniba.sk

*********************************************

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave