Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVS

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

neobsadený (od 18. 02. 2019)

Za študentskú časť

Andrej Feješ

RNDr. Mária Kondeková

Zástupca Akademickej obce PriF UK v RVŠ

doc. Mgr. Pavel Neogrády, Dr.Sc.

Zástupca Akademickej obce PriF UK v ŠRVŠ

Bc. Dominik Juračka