2024/04/08 Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2024 (pondelok) o 11:00 v miestnosti CPS+.

Na zasadnutí komisie bude prerokovaný dokument “Výročná správa fakulty za rok 2023”.

 

Pripomienky k dokumentom zasielajte na prif.pas@uniba.sk najmenej hodinu pred zasadnutím komisie.

 

Dokumenty Vám boli zaslané s pozvánkou na zasadnutie senátu.

 

S pozdravom

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

predseda AS PriF UK

 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

predsedníčka legislatívnej komisie