Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018

Zasadnutia AS PriF UK

2018/12/14   Zasadnutie

2018/11/28   Voľby do AS PriF UK

2018/11/09   Zasadnutie

2018/11/09   Voľby kandidáta na dekana na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK

2018/11/07   Verejná prezentácia kandidáta na dekana

Voľby dekana PriF UK

2018/10/03   Voľby pre študentov

2018/09/28   Zasadnutie

2018/06/15   Zasadnutie

2018/04/13   Zasadnutie

2018/02/16   Zasadnutie

2017/11/22  Volby do Študentskej časti AS PriF UK

2017/11/10   Zasadnutie

2017/09/27  Volby do Študentskej časti AS PriF UK

2017/09/22   Zasadnutie

2017/06/16   Zasadnutie

2017/04/12   Pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Učiace sa Slovensko) Schválené AS PriF UK 12.4.2017

2017/03/24   Zasadnutie

2017/01/27   Zasadnutie

2016/11/04   Zasadnutie

2016/10/25   Voľby

2016/05/13   Zasadnutie

2016/04/19    Protestný pochod za zlepšenie postavenia zamestnancov školstva

2016/04/08   Zasadnutie

2016/03/11   Zasadnutie

2016/02/17   Zápisnica z volieb do študentskej časti AS PriF UK

2016/02/17   Doplňujúce volby a kandidáti do študentskej časti AS PriF UK

2016/02/16   Mimoriadne zasadnutie

2016/02/03   Vyhlásenie predstaviteľov Univerzity Komenského v Bratislave

2016/01/25   Vyhlásenie AS PriF UK na podporu štrajkujúcim učiteľom

                      2016-01-25_zapisnicaPAS.rtf

2015/12/09 - Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS PriF UK

2015/11/13 - Zasadnutie

2015/09/30 - Zápisnica_z_volieb_do_AS_UK.pdf

2015/09/30 - Zápisnica_z_volieb_do_ŠČ_AS_PriF_UK.pdf

Návrhy kandidátov do Akademického senátu

2015/09/30 - Doplňujúce voľby na 1 uvoľnené miesto v študentskej časti Akademického senátu PriF UK

2015/09/30 - Voľby do Akademického senátu UK

2015/09/30 - Voľby do študentskej časti Akademického senátu PriF UK

2015/09/16 - Zasadnutie

2015/05/22 - Zasadnutie

2015/04/29 - Zasadnutie

2015/03/27 - Zasadnutie

2015/02/20 - Zasadnutie

2015/01/28 - Zasadnutie

2014/12/12 - Zasadnutie