Zasadnutia AS PriF UK

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2023

2023/01/27 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2023/03/27 o 13:00 hod. Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK

2023/03/28 o 13:00 hod. Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

2023/03/28 o 14:00 hod. Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK 

2023/03/31 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2023/04/21 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2023/04/25 o 17:00 hod. Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

2023/04/27 o 13:00 hod. Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK

2023/05/26 o 12:30 hod. Ustanovujúce zasadnutie AS PriF UK

2023/06/19 o 10:00 hod. Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

2023/06/19 o 12:00 hod. Zasadnutie komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK

2023/06/20 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2023/09/29 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2023/11/13 o 13:00 hod. Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

2023/11/16 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

Rok 2022

2022/01/25 o 13:00 hod. Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

2022/01/25 o 15:15 hod. Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

2022/01/28 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/02/21 o 10:30 hod. Diskusné stretnutie členov Akademickej obce PriF UK

2022/03/15 o 14:00 hod. Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

2022/03/18 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/05/06 o 09:00 hod. Voľby kandidáta na dekana

2022/05/03 o 13:00 hod. Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK

2022/05/06 o 09:00 hod. Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK

2022/05/24 o 14:00 hod. Zasadnutie Rozpočtovej komisie

2022/05/27 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK 

2022/11/11 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/12/15 o 09:00 hod. Ustanovujúce zasadnutie AS PriF UK