Zápisnice AS PriF UK

Zápisnice zo zasadnutí študentskej časti AS PriF UK

Zápisnice z komisií

2024-04-08 Zápisnica Komisia pre rozpočet a hospodárenie.pdf

2024-04-08 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2024-01-16 Zápisnica Legislatívna komisia.pdf

2024-01-16 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2023-11-13 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2023-04-25 Zápisnica Legislatívna komisia.pdf

2023-03-28 Zápisnica Legislatívna komisia.pdf

2023-03-28 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2023-01-25 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2023-01-25 Zápisnica Komisia pre rozpočet a hospodárenie.pdf

2022-05-24 Zápisnica Rozpočtová komisia.pdf

2022-03-15 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2022-01-25 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2021-12-08 Zápisnica Pedagogická komisia.pdf

2021-06-21 Zápisnica Legislatívna komisia.pdf

2021-06-21 Zápisnica Pedagogická komisia.docx

2021-04-07 Zápisnica Rozpočtová komisia.pdf

2020-12-01 Zapisnica Legislativna komisia.pdf

2019-12-02 Zapisnica Rozpoctova komisia.pdf

2019-11-18 Zapisnica Rozpoctova komisia.pdf

2019-10-08 zapisnica Pedagogicka komisia.pdf 

2019-06-13 zapisnica Pedagogicka komisia.pdf

2019-04-10 zapisnica Rozpoctova komisia.pdf

2019-03-18 zapisnica Pedagogicka komisia.docx

2019-02-12 zapisnica Legislativna komisia.pdf

2019-02-12 zapisnica Pedagogicka komisia.pdf

2019-02-06_zapisnica_Rozpoctova_komisia.pdf

2019-01-15_zapisnica_Pedagogicka_komisia.docx

2019-01-15_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2018-11-06_zapisnica_Legislativna_Komisia.pdf

2018-06-11_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2018-04-10_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2018-02-16 zapisnica_Pedagogicka_Komisia.pdf

2017-11-08_zapisnica_Pedagogicka_Komisia_a_priloha.doc

2017-09-19_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2017-06-14_zapisnica_Pedagogicka_Komisia.rtf

2017-03-21_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2017-01-23_zapisnica_Pedagogicka_Komisia.doc

2017-01-23_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2016-04-05_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2016-03-10_zapisnica_Pedagogicka_Komisia.pdf

2016-03-02_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2016-03-01_zapisnica_Rozpoctova_Komisia.pdf

2015-11-11_zapisnica_Pedagogicka_Komisia s prilohou.pdf

2015-11-11_zapisnica_Rozpoctova_Komisia.rtf

2015-11-11_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-09-14_zapisnica_Pedagogicka_Komisia s prilohou.pdf

2015-09-14_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-06-22_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-05-21_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-05-18_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-03-23_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-03-25_zapisnica_Pedagogicka_Komisia.rtf

2015-02-19_zapisnica_Ped_komisia_a_priloha.pdf