Voľby do zamestnaneckej časti

AS PriF UK = Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Formulár pre zápisnicu o priebehu a výsledku doplňovacích volieb

28.09.2022
Vyhlásenie [.pdf]
doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre jazykov a 1 uprázdnený mandát na Katedre geológie a paleontológie na funkčné obdobie 2018 - 2022, a to od dňa zvolenia do 11. 12. 2022

01.11.2022
Vedúci pracovísk fakulty odovzdajú zápisnicu s výsledkami doplňovacích volieb  do 1.11.2022 do 12.00 hod.