Voľby do zamestnaneckej časti

AS PriF UK = Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

26.05.2023 Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK [.pdf] 

Akademický senát PriF UK podľa čl. 9 Zásad volieb do AS PriF UK uznesením č. 01‐23/11 z 1. ustanovujúceho zasadnutia AS PriF UK zo dňa 26. 05. 2023 vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na Katedre fyzickej geografie a geoinformatiky na funkčné obdobie od prvého dňa nasledujúceho po dni doplňovacích volieb do 22. 05. 2027

 

27.04.2023 Vyhlásenie všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK [.pdf] [.docx]

Akademický senát PriF UK podľa čl. 8 ods. 1 Zásad volieb do AS PriF UK uznesením č. 06-23/03 zo 6. mimoriadného zasadnutia AS PriF UK zo dňa 27.04.2023 vyhlasuje všeobecné (riadne) voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 23.05.2023 do 22.05.2027.

Formulár - návrh kandidáta [.docx

Formulár - zápisnica o priebehu volieb [.docx]

Zápisnica z volieb [.pdf]

Výsledky volieb [.pdf]

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej  časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre mikrobiológie a virológie a 1 uprázdnený mandát pre Laboratórium pokročilých materiálov na volebné obdobie od dňa zvolenia do vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023.

Zápisnica volieb - formulár

 

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej  časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 12. decembra 2022 do vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023.

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK

Zápisnica zo 06.12.2022

Zápisnica z 12.12.2022

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre jadrovej chémie na funkčné obdobie 2018 - 2022, a to od dňa zvolenia do 11. 12. 2022.

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre jazykov a 1 uprázdnený mandát na Katedre geológie a paleontológie na funkčné obdobie 2018 – 2022, a to od dňa zvolenia do 11. 12. 2022.