Archív - voľby do študentskej časti

AS PriF UK = Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Rok 2021

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (6 mandátov) pre funkčné obdobie 16.10.2021 – 15.10.2023

 

Vyhlásenie volieb do študentskej casti AS PriF UK_16.9.2021

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16.  10.  2021  –  15.  10.  2023 

Zápisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023 z dňa 7.10.2021 

Rok 2020

Doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK na na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Zápisnica z doplňovacích volieb do ŠČ AS PriF UK na na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021 

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Doplňovacie voľby do ŠČ AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023

Kandidáti do ŠČ AS UK  na volebné obdobie 2019 - 2023

Rok 2019

Doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020 

Zápisnica z doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020

 

Voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

Zapisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

 

Kandidáti do AS UK a ŠČ AS PriF UK