Voľby do študentskej časti

AS PriF UK = Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

28.9.2022
Vyhlásenie [.pdf]
doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2021 – 2023

18.10.2022
Návrhy kandidátov do 18.10.2022 do 14.00 hod.

25.10.2022
Voľby sa budú konať 25.10.2022 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.