Voľby do študentskej časti

AS PriF UK = Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

10.-11.05.2023 - Voľby do študentskej časti AS PriF UK

27.04.2023 Vyhlásenie všeobecných volieb do študentskej časti AS PriF UK [.pdf] [.docx]

Akademický senát PriF UK podľa čl. 8 ods. 1 Zásad volieb do AS PriF UK uznesením č. 06-23/04 zo 6. mimoriadného zasadnutia AS PriF UK zo dňa 27.04.2023 vyhlasuje všeobecné (riadne) voľby do študentskej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 23.05.2023 do 22.05.2025.

Formulár - návrh kandidáta [.docx

Formulár - zápisnica o priebehu volieb [.docx]

Všeobecné voľby do študentskej časti AS PriF UK sa budú konať v dňoch 10.05. a 11.05. 2023 vo vstupnej hale CH‐1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

 

ZÁPISNICA 

 

Kandidáti

Bc. Martina Bugriová

Mgr. Katarína Cifraničová

Mgr. Michal Fulín

Mgr. Lucia Hojová

Mgr. Marek Hupian

Lukáš Huska

Alexandra Chrenová

Mgr. Dominik Juračka

Sandra Kiššová

Mgr. Alexander Kmeť

Sarah Kováčiková

Mgr. David Pavel Královič

Bc. Simova Petrovičová

Mgr. Klára Stankovianska

Mgr. Dominik Šmida

Jerguš Vergríni

Mgr. Dávid Vrška

Emma Zemanová

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK.

Kandidát

Zápisnica

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (7 mandátov) pre funkčné obdobie 16. 10. 2021 – 15. 10. 2023.

Kandidáti

Zápisnica z volieb