Kandidáti do AS UK a ŠČ AS PriF UK

Kandidáti do AS UK v zamestnaneckom volebnom okrsku na funkčné obdobie od 01. 11. 2023 do 31. 10. 2027 

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

 

Kandidáti do AS UK v študentskom volebnom okrsku na funkčné obdobie od 01. 11. 2023 do 31. 10. 2027

Mgr. David Pavel Královič

Mgr. Dávid Vrška

 

 

Doplňovacie voľby - kandidáti do študentskej časti AS PriF UK (7 mandátov) pre funkčné obdobie 16. 10. 2021 – 15. 10. 2023.

Bc. Martina Bugriová

Ing. Bálint Czíferi

Mgr. Michal Fulín

Mgr. Lucia Hojová

Mgr. Marek Hupian

Mgr. Alexander Kmeť

Mgr. Nicolas Milan Michalides

Bc. Simona Petrovičová

Jakub Ján Siváček

 

Doplňovacie voľby - kandidát do študentskej časti AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK.

Mgr. Dávid Vrška  

 

 

 

Kandidáti do ŠRVŠ za volebný obvod ŠČ AS PriF UK na volebné obdobie 2021 - 2024 

Bc. Michaela Kardohelyová

 

Doplňovacie voľby - kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16.  10.  2021  –  15.  10.  2023

Bc. Julián Vrábel

 

Doplňovacie voľby - kandidáti do ŠČ AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16.  10.  2021  –  15.  10.  2023 

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Bc. Emil Bečka

Soňa Berecová

Janka Ftáčková

Bianca Grey

Juraj Steiner

Bc. Jakub Strapec

Stanislava Šefčíková

Mgr. Dominik Šmida

Bc. Julián Vrábel

 

Kandidáti do ŠČ AS UK  na volebné obdobie 2019 - 2023

Mgr. Lucia Procházková

  

Kandidáti do AS UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023:

Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

RNDr. Mária Kondeková

Andrej Feješ

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 do 15. 10. 2021:

Mgr. Samuel Furka

Andrea Chovanová

Karin Iková

Bc. Dominik Juračka

Michaela Kardohelyová

RNDr. Mária Kondeková

Mgr. Mária Mazúrová

Julián Vrábel