Voľby archív

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre jazykov a 1 uprázdnený mandát na Katedre geológie a paleontológie na funkčné obdobie 2018 – 2022, a to od dňa zvolenia do 11. 12. 2022.

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (7 mandátov) pre funkčné obdobie 16. 10. 2021 – 15. 10. 2023.

 

 

Zápisnica z voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027 

 

Zápisnica z hlasovania AS PriF UK zo dňa 16. 02. 2022 spôsobom per rollam

 

Zápisnica z hlasovania AS PriF UK zo dňa 01. 12. 2021 spôsobom per rollam

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (1 mandát) pre funkčné obdobie 16. 10. 2021 – 15. 10. 2023

 

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za volebný obvod študentskej časti AS PriF UK na volebné obdobie 2021 - 2024

Kandidáti do ŠRVŠ za volebný obvod študentskej časti AS PriF UK na volebné obdobie 2021 - 2024

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

Kandidáti do AS UK na na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

Zápisnica z doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK z dňa 28.10.2021 

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (6 mandátov) pre funkčné obdobie 16.10.2021 – 15.10.2023

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023

Zápisnica z doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (6 mandátov) pre funkčné obdobie 16.10.2021 – 15.10.2023 z dňa 28.10.2021 

 

Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK_16.9.2021

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023

Zápisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023 z dňa 7.10.2021 

 

Doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK


Doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre mikrobiológie a virológie a 1 uprázdnený mandát na Katedre environmentálnej ekológie na funkčné obdobie 2018 - 2022 


Doplňovacie voľby do študentskej časti AS PriF UK na 3 uvoľnené miesta na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Zápisnica z doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK na 3 uvoľnené miesta na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020

Zápisnica z doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020

Voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

Zapisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021.