Kandidáti do AS UK a ŠČ AS PriF UK

Kandidáti do ŠRVŠ za volebný obvod ŠČ AS PriF UK na volebné obdobie 2021 - 2024 

Bc. Michaela Kardohelyová

 

Doplňovacie voľby - kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16.  10.  2021  –  15.  10.  2023

Bc. Julián Vrábel

 

Doplňovacie voľby - kandidáti do ŠČ AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16.  10.  2021  –  15.  10.  2023 

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Bc. Emil Bečka

Soňa Berecová

Janka Ftáčková

Bianca Grey

Juraj Steiner

Bc. Jakub Strapec

Stanislava Šefčíková

Mgr. Dominik Šmida

Bc. Julián Vrábel

 

Kandidáti do ŠČ AS UK  na volebné obdobie 2019 - 2023

Mgr. Lucia Procházková

  

Kandidáti do AS UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023:

Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

RNDr. Mária Kondeková

Andrej Feješ

 

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 do 15. 10. 2021:

Mgr. Samuel Furka

Andrea Chovanová

Karin Iková

Bc. Dominik Juračka

Michaela Kardohelyová

RNDr. Mária Kondeková

Mgr. Mária Mazúrová

Julián Vrábel