2016/04/19 Protestný pochod

Programové vyhlásenie vlády

Kedy: v utorok 19.4.2016 o 14,00 hod.

Protestný pochod v Bratislave od Úradu Vlády SR k budove NR SR, kde sa rokuje o Programovom vyhlásení vlády

plagat.pdf

Nakolko neboli akceptovane v plnej miere poziadavky na zlepsenie postavenia zamestnacov skolstva vyhlasuje Odborovy zvaz spolu so signatármi Deklarácie svoj nesúhlas protestným pochodom v Bratislave od Úradu Vlády SR k budove NR SR, ktorý sa  uskutoční v utorok 19.4.2016 o 14,00 hod.

Protestne zhromazdenie je symbolicky nacasovane na obdobie, kedy bude v parlamente prerokovavane Programove vyhlasenie.

Pridte co v najvacsej miere podporit PROTEST.

************************

PVV_SR_12_04_2016.doc - Návrh, Programové vyhlásenie vlády SR

vyhlasenie_OZ.pdf - Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva  a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR (14.04.2016)

list_odbory_protest.doc - výzva Odborového zväzu (podporená signatármi Deklarácie) k protestnému pochodu 19.4.2016.

************************

Vyzvu prevzala predsednicka AS PriF UK (Doc. Mgr. Miroslava Slaninova, PhD.) nielen z RVS, ale aj od predsedu AS UK prof. Sevcovica, ktory ju adresoval plenu AS UK a takisto predsedom fakultnych senatov. Vyzvu podporila aj SRVS.

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsednicka AS PriF UK
Katedra genetiky PriF UK
Mlynska dolina B 1, Ilkovicova 6
842 15 Bratislava 4
te.+4212 60296 669

Vysvetlenie predsedu Rady vysokých škôl

Vysvetlenie Vam moze byt napomocne, aby ste sa zorientovali v momentalnej situacii ohladom programoveho  vyhlasenia vlady.

Na jednej strane treba oceniť ústretový prístup pána ministra a zapracovanie konsenzuálnych požiadaviek vysokoškolských reprezentácií do Programového vyhlásenia. Na druhej strane však, ako je zrejmé z Vyhlásenia signatárov Deklarácie (teda aj RVŠ SR), zásadnú nespokojnosť vyjadrujeme s nedostatočným finančným zabezpečením deklarovaných zmien, hlavne dôstojného postavenia zamestnancov v školstve. V Deklarácii odborového zväzu a reprezentácií bolo žiadané dosiahnuť do konca volebného obdobia navýšenie podielu z HDP na školstvo zo 4 % na úroveň 6 %, t.j. na úroveň priemeru EÚ, a to postupnými krokmi o 0,5 % HDP ročne. Návrh programového vyhlásenia však obsahuje len navýšenie o 0,25 % ročne (navyšovaním o 200 mil. Eur ročne na celé školstvo, t.j. za celé obdobie o 2 mld. Eur). Aj navýšenie tarifných platov je symbolické: 6 % v tomto roku, 0 % budúci rok, a reformami podmienené zvyšovanie v priemere o 6 % v ďalších rokoch. Tým sú spochybnené aj samotné tézy Programového vyhlásenia o pozdvihnutí postavenia učiteľa a priorite skvalitnenia vzdelávania.

Preto sa signatári Deklarácie spoločne rozhodli vyjadriť svoj nesúhlas protestným pochodom v Bratislave od Úradu Vlády SR k budove NR SR, ktorý sa uskutoční v utorok 19.4.2016 o 14,00 hod. Žiadame členov Rady vysokých škôl SR o podporu tohto protestu osobnú i vo svojom okolí.

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda RVŠ SR

************************

Pridte svojou osobnou ucastou povedat, ze si situaciu v skolstve predstavujete inac a hlavne lepsie.

Dr. Ivica Sigmundová
predseda FV OZ
sigmundova@nic.fns.uniba.sk
Katedra organickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina CH-2
842 15 Bratislava

tel.: 02/60296 334
02/60296 338

Vyhlásenie Študentskej časti AS UK

Vážený pán rektor,
vážené panie dekanky, páni dekani,
ctené členky a ctení členovia Kolégia rektora UK,

študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje vyjadriť svoj postoj k aktuálne predkladanému Programovému vyhláseniu vlády SR pre oblasť školstva do NR SR. Vážime si zapracovanie mnohých požiadaviek od reprezentácií v školstve vrátane tej našej – Študentskej rady vysokých škôl. Je však veľkým sklamaním, že dokument nezabezpečuje dostatočné finančné krytie deklarovaných zmien. Ubezpečujeme, že nám – študentom – na školstve a vzdelaní záleží.

Týmto žiadame vedenie univerzity, vedenia fakúlt, pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov o zhovievavosť pri neúčasti študentov na vyučovacom a vedeckovýskumnom procese, v čase od 13:00 do 17:00, počas ktorého sa zúčastnia protestných aktivít.

Za študentskú časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave úctivo pozdravujú a ďakujú

Róbert Zsembera a Marek Pleva

List_pre_Kolegium_rektora_UK_15-04-2016.pdf

uznesenia_SCAS_UK_15-02-2016.pdf

Iniciatíva slovenských učiteľov

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov


www.isu.sk

Požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov sa nepremietli do Programového vyhlásenia vlády, ktoré garantuje iba 6% navýšenie od 1.septembra 2016, všetko ostatné zostáva veľkým otáznikom...

Vládny program je výzvou na štrajk!

Programové vyhlásenie vlády je dôkazom toho, že nová vláda len predstiera záujem o dialóg a snahu riešiť problémy v školstve.

Pohŕdavý vzťah vládnej moci k školstvu a tým aj k budúcnosti tejto krajiny pretrváva aj v ďalšom volebnom období! Preto sa všetci zúčastnime na proteste, ktorý zvolali školské odbory.

V utorok 19. apríla, začiatok o 14:00 pred Úradom vlády SR.
Náš spoločný pochod bude smerovať k Národnej rade.

Politici nás nepočujú. Musíme hovoriť nahlas!

Iniciatíva slovenských učiteľov
Iniciatíva vysokoškolských učiteľov
 
isu.sk

isu.sk/assets/Uploads/Vyhlasenie-ISU-IVU-k-Protestu-19.4.2016.PDF

isu.sk/assets/NAHLAS-plagat-v1.pdf

https://www.facebook.com/iniciativa.slovenskych.ucitelov/

https://www.facebook.com/iniciativa.vs.ucitelov/?fref=ts

http://slovenskychucitelov.blog.sme.sk/c/414280/vladny-program-je-vyzvou-na-strajk.html