Učitelia

AS = Akademický senát

PAS = Predsedníctvo Akademického senátu

ISU = Iniciatíva slovenských učiteľov email infoisu.sk

IVU = Iniciatíva vysokoškolských učiteľov email ivuisu.sk

Facebook:

1. https://www.facebook.com/iniciativa.vs.ucitelov/

2. https://www.facebook.com/iniciativa.slovenskych.ucitelov/

10 dôvodov prečo štrajkovať

Video - Prečo štrajkovať, Iniciatíva vysokoškolských učiteľov

2016/02/29  Štrajk -  tretí týždeň, informácie od prof. Noseka

2016/02/25  Ostrý štrajk - deviaty deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/24  Ostrý štrajk - ôsmy deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/23  Ostrý štrajk - siedmy deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/23  Diskusia "Postavenie študenta a jeho pohľad na pozíciu učiteľa v súčasnom školskom systéme"

2016/02/23  Vestibul internátu (“Štúrak") v Mlynskej doline - štrajková  party (“Štrajkovica”) bratislavských študentov “Roztočme mlyny!”  premietanie, diskusia, koncerty

2016/02/22  Ostrý štrajk - šiesty deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/19  Ostrý štrajk - piaty deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/18  Ostrý štrajk - štvrtý deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/18  Demonštrácia “Vnesme trochu svetla do tmy!”  [.pdf]

2016/02/17  Ostrý štrajk - tretí deň, informácie od prof. Noseka

2016/02/17  Program aktivít na Prif UK počas prvého týždňa štrajku  [.pdf]
                      streda 17.02.2015 - piatok 19.02.2016

2016/02/16  Informácie o štrajku od profesora Noseka

2016/02/16  Zhromaždenie "Za svoju budúcnosť zodpovedáme sami”  [.pdf]

2016/02/16  Uznesenie AS PriF UK na mimoriadnom zasadnutí 16.2.2016 [.pdf]

2016/02/16  Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK

2016/02/15  Program aktivít na PriF UK počas prvého týždňa štrajku [.pdf]

2016/02/11  Zápisnica zo zasadnutia PAS PriF UK [.rtf]

2016/02/11  Technické informácie o štrajku na Prif UK

2016/02/11  Oznámenie o vstupe do štrajku za katedru [.doc] za jednotlivca [.doc]

Platenie zdravotného poistenia počas štrajku [.pdf]

2016/02/11  Hlas učiteľa: Ak sú v školstve zamestnaní obaja manželia, je to hotová katastrofa

„Som rád, že sa komunita prebrala z letargie, že sa vzchopila k nejakej akcii,“ zhodnotil štrajk vysokoškolský pedagóg Alexander Lux (64), ktorý učí už 35 rokov.

„Odchádzajú nám najlepší ľudia. To je jednoznačný výsledok, ktorý mňa osobne najviacej trápi,“ konštatuje pedagóg z Prírodovedeckej fakulty.

Za veľký problém považuje to, ako dostať do školstva mladých ľudí a udržať ich za katedrou.

„Pretože podmienky sú také, že neuživia rodinu. Ak sú v školstve zamestnaní obaja manželia, je to hotová katastrofa.“

2016/02/10   Iniciatíva vysokoškolských učiteľov - Prejav zástupcu IVU na demonštrácii na Námesti SNP v Bratislave

2016/02/10   Iniciatíva vysokoškolských učiteľov - Vyhlásenie štrajkového výboru

2016/02/09   Iniciatíva vysokoškolských učiteľov - Vyhlásenie štrajkového výboru

2016/02/03   Vyhlásenie predstaviteľov Univerzity Komenského v Bratislave

Vedenie Univerzity Komenského Bratislave, Kolégium rektora UK a vedenie Akademického senátu UK podporuje slovenských učiteľov a zamestnancov školstva v ich dlhodobom úsilí o dosiahnutie lepšieho spoločenského postavenia, finančného ohodnotenia, ako aj zlepšenia materiálneho vybavenia škôl.

2016/01/25  Vyhlásenie AS PriF UK na podporu štrajkujúcim učiteľom

2016/01/25  Zápisnica zo zasadnutia PAS  PriF UK [.rtf]

Kontakty

Prof. Jozef Nosek nosekfns.uniba.sk za Štrajkový výbor na Prif UK

Dr. Peter Hanajik - Katedra pedológie
Prof. Viliam Lauko - Katedra regionálnej geografie
Prof. Alexander Lux - Katedra fyziológie rastlín
Dr. Michal Martinka - Katedra fyziológie rastlín
Doc. Roman Pašteka - Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky
Prof. Ľubomír Tomaška - Katedra genetiky