Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predsedníčka AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Email: slaninovafns.uniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK 2015-2018  .rtf

Zamestnanecká časť AS PriF UK 2014-2018  .rtf 

Študentská časť AS PriF UK 2017-2018  .rtf

Komisie AS PriF UK 2015-2018  .rtf

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Stará webová stránka AS PriF UK

http://staryweb.fns.uniba.sk/?senat