Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Plénum Združenia VŠaPRO 2017

Zasadnutie pléna
Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií
Odborového zväzu PŠaV na Slovensku

Kežmarské Žľaby 19. – 21. 10. 2017


Materiály a prezentácie


Dobrá reforma:
Stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva   

Spracoval kolektív pod vedením Ing. Pavla Ondeka, predsedu OZ PŠaV na Slovensku: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., doc. Ing. Peter Gallo, CSc., prof. Ing. Imrich Koštial, CSc., prof. Ing. Igor Leššo, CSc., prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., doc. Ing. Juraj B. Ďurove, PhD., Mgr. Ján Mikluš, PhDr. Daniela Hrehová, PhD., a doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

>> prezentácia .PDF


Informácia o činnosti Z VŠaPRO OZ PŠaV na Slovensku (19. október 2016 – 17. október 2017) 

Spracoval Miroslav Habán, podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO

>> .PDF


Ciele a program Z VŠaPRO OZ PŠaV na Slovensku na rok 2018 

Schválené plénom ZVŠaPRO 20. 10. 2017

>> .PDF