Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie OZ PŠaV na Slovensku

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov... účinná od 1. 5. 2018