Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2018   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2018   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Platový poriadok UK   >> .pdf

Príloha 3  Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK   >> .pdf

Príloha 4  Práva a povinnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie   >> .pdf

Príloha 5  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 6  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf

Príloha 7  Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce   >> .pdf

>> Kolektívna zmluva PriF UK spolu s prílohami (2018)   >>  .zip


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018    >>  .pdf


Fond členských príspevkov  vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf

Revízna správa hospodárenia s FČP za rok 2017 z 08. 02. 2018  >> .pdf


Sociálny fond – vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2018 (vo formáte .pdf)

 01.10.2018 | 10.09.2018 | 23.04.201812.03.201819.02.201805.02.201822.01.2018


Archív

 2017  |  2016  |  2015  |  2014  | 2010 až 2013