Dokumenty

Rok 2023

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023 a časť roku 2024    >>  .pdf


Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2023   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 3  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf


Fond členských príspevkov | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok | revízna správa za posledný kalendárny rok


Sociálny fond | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2023 (vo formáte .pdf)


Rok 2022

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022    >>  .pdf


Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022   >>  .pdf   


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2022   >>  .pdf   |  Dodatok č. 1  >> .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 3  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf


Fond členských príspevkov | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok    >>  .pdf  | revízna správa za posledný kalendárny rok


Sociálny fond | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok    >>  .pdf


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2022 (vo formáte .pdf)

14.11.202217.10.202212.09.202206.06.202202.05.2022 | 25.04.202204.04.202214.03.202221.02.202207.02.202225.01.202210.01.2022 |


Archív

20212020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 až 2013