Dokumenty

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2024    >>  .pdf


Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2024   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 3  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf


Fond členských príspevkov | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok | revízna správa za posledný kalendárny rok


Sociálny fond | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2024 (vo formáte .pdf)

08.04.202418.03.2024 | 04.03.202419.02.2024 | 08.02.202422.01.2024


Archív

2023202220212020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 až 2013