Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2021   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Platový poriadok UK   >> .pdf

Príloha 3  Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK   >> .pdf

Príloha 4  Práva a povinnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie   >> .pdf

Príloha 5  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 6  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf

Príloha 7  Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce   >> .pdf

Príloha 1 k prílohe 7  Tlačivo Návrh na priznanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce   >>  .pdf

Príloha 2 k prílohe 7  Tlačivo Návrh na priznanie dodatkovej dovolenky   >> .pdf

>> KOMPLET > Kolektívna zmluva PriF UK spolu s prílohami (2021)   >>  .zip


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021    >>  .pdf


Fond členských príspevkov  vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Sociálny fond – vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2021 (vo formáte .pdf)

 

 


Archív

2020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 až 2013