Dokumenty

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2017   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2017   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Platový poriadok UK   >> .doc

Príloha 3  Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK   >> .pdf

Príloha 4  Práva a povinnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie   >> .pdf

Príloha 5  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 6  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf

Príloha 7  Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce   >> .pdf

Príloha 1 k prílohe 7  Tlačivo Návrh na priznanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce   >>  .pdf

Príloha 2 k prílohe 7  Tlačivo Návrh na priznanie dodatkovej dovolenky   >> .pdf

>> Kolektívna zmluva PriF UK spolu s prílohami (2017)   >>  .zip


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017    >>  .pdf


Fond členských príspevkov  vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Sociálny fond – vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2017 (vo formáte .pdf)

 27.11.201702.10.201718.09.201721.06.2017 | 15.05.2017 | 02.05.201720.02.201706.02.2017


Iné zápisnice (vo formáte .pdf)

Zápisnica zo stretnutia odborárov UK s rektorom 07.06.2017


Archív

 2016  |  2015  |  2014   |   2010 až 2013