Dokumenty

Rok 2023

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023 a časť roku 2024    >>  .pdf


Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2023   >>  .pdf


Fond členských príspevkov | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok | revízna správa za posledný kalendárny rok


Sociálny fond | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok  


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2023 (vo formáte .pdf)

19.06.202305.06.202325.04.2023 | 20.04.2023 | 17.04.2023 | 03.04.2023 | 20.03.2023 | 06.03.2023 | 20.02.2023 | 06.02.2023 | 23.01.2023


Archív

202220212020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 až 2013