Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2020   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2020   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 3  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf

>> KOMPLET > Kolektívna zmluva PriF UK spolu s prílohami (2020)   >>  .zip


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020    >>  .pdf


Fond členských príspevkov  vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Sociálny fond – vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2020 (vo formáte .pdf)

07.09.202024.02.202010.02.202027.01.202020.01.2020 | 13.01.2020


Archív

201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 až 2013