Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2019   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2019   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Platový poriadok UK   >> .pdf

Príloha 3  Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK   >> .pdf

Príloha 4  Práva a povinnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie   >> .pdf

Príloha 5  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 6  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf

Príloha 7  Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce   >> .pdf

Príloha 1 k prílohe 7  Tlačivo Návrh na priznanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce   >>  .pdf

Príloha 2 k prílohe 7  Tlačivo Návrh na priznanie dodatkovej dovolenky   >> .pdf

Dodatok č. 6 k "Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce"   >>  .pdf

>> Kolektívna zmluva PriF UK spolu s prílohami (2019)   >>  .zip


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020    >>  .pdf


Fond členských príspevkov  vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Sociálny fond – vyúčtovanie za posledný kalendárny rok   >> .pdf


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2019 (vo formáte .pdf)

14.10.201930.09.201906.05.2019 | 15.04.201925.03.2019 | 04.03.201918.02.201914.01.2019


Archív

20182017  |  2016  |  2015  |  2014  | 2010 až 2013