Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021   >>  .pdf


Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK (Špecifický doplnok č. 6 ku KZ UK v BA) na rok 2021   >>  .pdf

Príloha 1  Plnomocenstvo predsedkyne FV OZ pri  PriF UK na rokovanie so zamestnávateľom   >> .pdf

Príloha 2  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   >> .pdf

Príloha 3  Zásady na využívanie fondu členských príspevkov  >> .pdf


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021    >>  .pdf


Fond členských príspevkov | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok | revízna správa za posledný kalendárny rok


Sociálny fond | vyúčtovanie za posledný kalendárny rok


Zápisnice zo zasadaní Fakultného výboru ZO OZ PVaŠ pri PriF UK v roku 2021 (vo formáte .pdf)

18.10.202104.10.2021 | 20.09.2021 | 07.06.202103.06.202120.04.202123.03.2021 | 11.02.2021


Archív

2020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 až 2013