Inventarizácia

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2023 [.pdf]
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2023 

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2022   [.pdf]   [Sharepoint]
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2022

Vnútorný predpis PriF UK č. 21/2021 [.pdf]  [.docx]  [Sharepoint]
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2020  [.doc]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Mimoriadna inventarizácia drahých kovov
na Chemickom ústave PriF UK ku dňu 23.06.2020

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2019 [.pdf]
Príkaz dekana PriF UK
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2018 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2017 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 31.5.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 25.5.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2016 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2015 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 31.5.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 1/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 7.4.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 7/2014 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014

Príkaz dekana PriF UK č. 6/2014 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 30.6.2014

Príkaz dekana č. 3/2008 na vykonanie inventarizácie [.rtf]

Vyhlásenie k inventúre [.doc]
zodpovednej osoby pred začatím inventúry DM, DHM, IHM a drahých kovov

Vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov na PRIF UK - termíny [.rtf]

Zdroj: Darina Ševcová, darina.sevcovauniba.sk
Vedúca Referátu evidencie a správy majetku