Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inventarizácia

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2018 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2017 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 31.5.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 25.5.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2016 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2015 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 31.5.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 1/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 7.4.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 7/2014 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014

Príkaz dekana PriF UK č. 6/2014 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 30.6.2014

Príkaz dekana č. 3/2008 na vykonanie inventarizácie [.rtf]

Vyhlásenie k inventúre [.doc] - zodpovednej osoby pred začatím inventúry DM, DHM, IHM a drahých kovov

Vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov na PRIF UK - termíny [.rtf]

Zdroj: Darina Ševcová, darina.sevcovauniba.sk

Vedúca Referátu evidencie a správy majetku