Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Formuláre - Oddelenie pracovných ciest

Mgr. Daša Takáčová, dasa.takacovauniba.sk
vedúca oddelenia pracovných ciest

Tel. +421 2 9014 9387

Mgr. Paulína Belová, paulina.belovauniba.sk

Tel. +421 9014 2030

Mária Sótyiová, maria.sotyiovauniba.sk

Tel. +421 9014 2031


Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Oddelenie pracovných ciest,  B2-311
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4


Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest - zoznam zamestnancov a kontakt

Súpisky so zahraničnými pracovnými cestami

Formuláre z domu

Z domu si zamestnanci fakulty môžu stiahnuť formuláre cez Sharepoint

Zahraničné pracovné cesty

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA

Predbežné schválenie ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA nepoužívať v prípade potreby predbežného schválenia pracovnej cesty z dôvodu zakúpenia letenky, úhrady konferenčného poplatku - vložného, ubytovania ... bankovým prevodom. 

V daných prípadoch treba použiť tlačivo Predbežné schválenie ZPC - PÍSOMNÁ FORMA!

Predbežné schválenie ZPC - PÍSOMNÁ FORMA.doc

ZASADNUTIA VF rok 2021

Zahraničné pracovné cesty - TLAČIVÁ

Tlačivá na webe sú k dispozícii len z počítačov fakulty.

1_VZOR_ZPC_NAVRH_na_vyslanie_VEDUCI_katedry_ustavu.doc

2_VZOR_ZPC_NAVRH_na_vyslanie_ZAMESTNANEC.doc

3_VZOR_ZPC_CESTNE_VYHLASENIE.doc

4_VZOR_ZIADOST_PRIJATIE_ZAHRANICNEHO_HOSTA.doc

5_VZOR_VLOZNE ZPC.doc

6_VZOR_CPSP.doc

7 VZOR_CPSP_Bezny_ucet.xls

8_VZOR_CPSP_Dotacny_ucet.xls

9_VZOR_CPSP_Podnikatelska cinnost.xls

10_VZOR_CPSP_Zostatkovy_ucet.xls

11_VZOR_SPRAVA_pracovna_cesta.doc

12_VZOR kontrolný list LETENKA .doc

13_VZOR_žiadosť o zmenu termínu ZPC.doc

14_VZOR_žiadosť o zmenu termínu prijatia hosťa.doc

15_VZOR_žiadosť o platbu kreditonou kartou.doc

16_VZOR_žiadosť o platbu ONLINE_konferencie.doc

17_VZOR_Prikaz_ZPC_RUCNY.doc

Tuzemské pracovné cesty

1_VZOR_TPC_ZIADOST_SCHVALENIE UCASTNIKOV_UHRADA_VLOZNEHO.doc

2_VZOR_VLOŽNÉ TPC.doc

3_VZOR_SPRAVA pracovna cesta.doc

4_VZOR_Prikaz_TPC_RUCNY.doc

5_VZOR_Žiadosť pracovná cesta.doc

6_VZOR_Rozhodnutie a potvrdenie zamestnávateľa so služobnou cestou 2021.doc

7_VZOR_žiadosť o platbu ONLINE_konferencie.doc

Ostatné tlačivá - pracovné cesty

1_VZOR_PL_bankovy_prevod.doc

2_VZOR_PL_hotovost_cez_pokladnu.doc

3_VZOR_Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad.doc

4_VZOR_ZIADOST_POUZITIE_AUV.doc