Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Formuláre - Oddelenie pracovných ciest

Mgr. Daša Takáčová, dasa.takacovauniba.sk
vedúca oddelenia pracovných ciest

Mgr. Paulína Belová, paulina.belovauniba.sk

Mária Sótyiová, maria.sotyiovauniba.sk

Miestnosť: B2-311


Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Oddelenie pracovných ciest,  B2-311
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4

Tel. +421 2 60296 387
Fax +421 2 65429 064
E-mail: dasa.takacovauniba.sk

Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest - zoznam zamestnancov a kontakt

Súpisky so zahraničnými pracovnými cestami

Zahraničné pracovné cesty

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA

Predbežné schválenie ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA nepoužívať v prípade potreby predbežného schválenia pracovnej cesty z dôvodu zakúpenia letenky, úhrady konferenčného poplatku - vložného, ubytovania ... bankovým prevodom.

V daných prípadoch treba použiť tlačivo Predbežné schválenie ZPC - PÍSOMNÁ FORMA!

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - PÍSOMNÁ FORMA.doc

ZASADNUTIA VF rok 2019

Zahraničné pracovné cesty - TLAČIVÁ

1_VZOR_ZPC_NAVRH_na_vyslanie_VEDUCI_katedry_ustavu.doc

2_VZOR_ZPC_NAVRH_na_vyslanie_ZAMESTNANEC.doc

3_VZOR_ZPC_CESTNE_VYHLASENIE.d oc

4_VZOR_ZIADOST_PRIJATIE_ZAHRANICNEHO_HOSTA.doc

5_VZOR_ZPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_podnikatelska_cinnost [.docx]

6_VZOR_ZPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_projekty [.docx]

7_VZOR_CPSP.xls

8_VZOR_CPSP_Bezny_ucet.xls

9_VZOR_CPSP_Dotacny_ucet.xls

10_VZOR_CPSP_Podnikatelska cinnost.xls

11_VZOR_CPSP_Zostatkovy_ucet.xls

12_VZOR_SPRAVA_pracovna_cesta.doc.

13_VZOR_ZPC_KONTORLNY_LIST_CK_MILLENNIUM_TRAVEL [.docx]

14_VZOR_Prikaz_ZPC_RUCNY.doc

15_VZOR_ZIADOST_O_ZMENU_TERMINU_ZPC.doc

16_VZOR_ZIADOST_O_ZMENU_TERMINU_PRIJATIA_HOSTA_PC.doc

17_VZOR_ZIADOST_O_PLATBU_KREDITNOU_KARTOU_PC.doc

Tuzemské pracovné cesty

1_VZOR_TPC_ZIADOST_SCHVALENIE UCASTNIKOV_UHRADA_VLOZNEHO.doc

2_VZOR_TPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_podnikatelska_cinnost [.docx]

3_VZOR_TPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_projekty [.docx]

4_VZOR_TPC_KONTORLNY_LIST_CK_MILLENNIUM_TRAVEL [.docx]

5_VZOR_SPRAVA_pracovna_cesta.doc

6_VZOR_Prikaz_TPC_RUCNY.doc

Ostatné tlačivá - pracovné cesty

1_VZOR_platobny _rozkaz_UHRADA_PREVOD CEZ BANKU.doc

2_VZOR_platobny_rozkaz_UHRADA_HOTOVOST_CEZ POKLADNU.doc

3_VZOR_DOHODA o poskytnutí cestovných náhrad.doc

4_VZOR_ZIADOST_POUZITIE_AUV.doc