Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Formuláre - Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest - zoznam zamestnancov a kontakt

Súpisky so zahraničnými pracovnými cestami

Zahraničné pracovné cesty

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA

Predbežné schválenie ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA nepoužívať v prípade potreby predbežného schválenia pracovnej cesty z dôvodu zakúpenia letenky, úhrady konferenčného poplatku - vložného, ubytovania ... bankovým prevodom.

V daných prípadoch treba použiť tlačivo Predbežné schválenie ZPC - PÍSOMNÁ FORMA!

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - PÍSOMNÁ FORMA.doc

TERMÍN ZASADNUTIA VF rok 2018

TERMÍN ZASADNUTIA VF rok 2017

Zahraničné pracovné cesty - TLAČIVÁ

1_VZOR_ZPC_NAVRH_na_vyslanie_VEDUCI_katedry_ustavu.doc

2_VZOR_ZPC_NAVRH_na_vyslanie_ZAMESTNANEC.doc

3_VZOR_ZPC_CESTNE_VYHLASENIE.d oc

4_VZOR_ZIADOST_PRIJATIE_ZAHRANICNEHO_HOSTA.doc

5_VZOR_ZPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_podnikatelska_cinnost.doc

6_VZOR_ZPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_projekty.doc

7_VZOR_CPSP.xls

8_VZOR_CPSP_Bezny_ucet.xls

9_VZOR_CPSP_Dotacny_ucet.xls

10_VZOR_CPSP_Podnikatelska cinnost.xls

11_VZOR_CPSP_Zostatkovy_ucet.xls

12_VZOR_SPRAVA_pracovna_cesta.doc.

13_VZOR_KONTROLNY_LIST_CK_Millennium_Travel_ZPC.doc

14_VZOR_Prikaz_ZPC_RUCNY.doc

15_VZOR_ZIADOST_O_ZMENU_TERMINU_ZPC.doc

Tuzemské pracovné cesty

1_VZOR_TPC_ZIADOST_SCHVALENIE UCASTNIKOV_UHRADA_VLOZNEHO.doc

2_VZOR_TPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_podnikatelska_cinnost.doc

3_VZOR_TPC_KONTROLNY_LIST_VLOZNE_projekty.doc

4_VZOR_KONTROLNY_LIST_CK_Millennium_Travel_TPC.doc

5_VZOR_SPRAVA_pracovna_cesta.doc

6_VZOR_Prikaz_TPC_RUCNY.doc

Ostatné tlačivá - pracovné cesty

1_VZOR_platobny _rozkaz_UHRADA_PREVOD CEZ BANKU.doc

2_VZOR_platobny_rozkaz_UHRADA_HOTOVOST_CEZ POKLADNU.doc

3_VZOR_ TLACIVO_DOHODA_o_POSKYTNUTI_CESTOVNYCH_NAHRAD.doc

4_VZOR_ZIADOST_POUZITIE_AUV.doc