Dôležité dokumenty

Dlhodobý zámer rozvoja PriF UK v Bratislave do roku 2027 [.pdf]

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014  [.pdf]

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014 dodatok c1 schvaleny AS UK 13.2.2019 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 uplne znenie schvalene 23.05.2014  [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 dodatok c1 schvalene 23.05.2014 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2018 dodatok c2 schvalene 09.11.2018 [.pdf]

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Rokovací poriadok AS PRIF UK 2018 dodatok 1 schválený 30.4.2020 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK úplné znenie k 18.01.2019 [.pdf]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c3_schvaleny_18.1.2019.pdf

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 4 schválený 30.4.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 5 schválený 04.12.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 6 schválený 25.06.2021  [.pdf]

Organizacna_schema_PRIF_UK 2019.pdf

****************************

Starý štatút PRIF UK statut_Prif UK_2010.doc

Prílohy štatútu:

priloha1.doc - Poslanie fakulty

priloha2.doc - Znak fakulty

****************************

Štatút etickej komisie PriF UK  || pdf

Rokovací poriadok Vedeckej rady || pdf

Rokovací poriadok Vedeckej rady - dodatok č.1 || pdf

Strážny a kľúčový poriadok  pdf  ||  docx

Legislatíva pre doktorandské štúdium

BOZP a PO

****************************

Havarijný plán pre GMO zariadenia

Havarijny_plan_GMO_RT2_KBCH   .pdf

Havarijny_plan_GMO_RT2_KMB  .pdf

Havarijny_plan_GMO_RT2_KMB_KGE_KMV .pdf

Havarijny_plan_GMO_RT3_KBCH.pdf .pdf

****************************

Smernice dekana

Výročné správy PriF UK

****************************