Dôležité dokumenty

Dlhodobý zámer rozvoja PriF UK v Bratislave do roku 2027 [.pdf]

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Štatút PriF UK 2023 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK 2023 [.pdf]

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 6/2023, ktorým sa upravuje Organizačný poriadok Prírodovedeckej fakulty UK [.docx] 

Zasady volieb do AS PRIF UK 2023  [.pdf]

Rokovací poriadok AS PriF UK schválený 20.6.2023 [.pdf]

****************************

Štatút etickej komisie PriF UK  || pdf

Rokovací poriadok Vedeckej rady || pdf

Rokovací poriadok Vedeckej rady - dodatok č.1 || pdf

Strážny a kľúčový poriadok  pdf 

Legislatíva pre doktorandské štúdium

BOZP a PO

****************************

Havarijný plán pre GMO zariadenia

Havarijny_plan_GMO_RT2_KBCH   .pdf

Havarijny_plan_GMO_RT2_KMB  .pdf

Havarijny_plan_GMO_RT2_KMB_KGE_KMV .pdf

Havarijny_plan_GMO_RT3_KBCH.pdf .pdf

****************************

Smernice dekana

Výročné správy PriF UK

****************************