Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité dokumenty

****************************

Starý štatút PRIF UK statut_Prif UK_2010.doc

Prílohy štatútu:

priloha1.doc - Poslanie fakulty

priloha2.doc - Znak fakulty

priloha3.doc - Prijímacie konanie

priloha4.doc - Ustanovenie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom 

****************************

Rokovací poriadok Vedeckej rady

Strážny a kľúčový poriadok  pdf  ||  docx

Legislatíva pre doktorandské štúdium

BOZP a PO

****************************

Havarijný plán pre GMO zariadenia

Havarijny_plan_GMO-RT2_KMB_KGe_KMV  .pdf

Havarijny_plan_GMO-RT2_KBCh .pdf

Havarijny_plan_GMO-RT2_KMB  .pdf

Havarijny_plan_GMO-RT3_KBCh .pdf

****************************

Smernice dekana

Výročné správy PriF UK

****************************