Študenti z Holandska

Našu fakultu navštívili študenti biológie z Univerzity v Utrechte, Holadsko

Z krajiny tulipánov a veterných mlynov nás 25. júla 2016 navštívila skupina 24 študentov biológie, ktorí v rámci svojho   programu zavítali i na Prírodovedeckú fakultu. Mladí bádatelia z Univerzity v Utrechte  sa tento rok rozhodli navštíviť počas svojho výletu Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, ktorá pre nich pripravila zaujímavý a bohatý program v podobe predstavenia jednotlivých katedier, napríklad fyziológie živočíchov, genetiky, antropológie, ale i molekulárnej biológie či ekológie, kde im predstavili diverzitu projektov jednotlivých vedeckých skupín.

Po programe na fakulte sa presunuli do novootvoreného Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského, kde spolu s Bc. Kamilou Žitňanskou objavovali zákutia a projekty odohrávajúce sa na tejto inštitúcii.

Program druhého dňa začal exkurziou na Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV a skončil potulkami po Bratislave.

S dobrým pocitom a novými zážitkami holandskí študenti radi uvítajú slovenských študentov na domovskej univerzite v Utrechte.

Autorka článku : Bc. Jana Tereňová, študentka našej fakulty

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.