Seminár - Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXII

Pozvánka

Na PriF UK sa 1. Júla 2019 organizoval pod gesciou chemickej sekcie odborný seminár pre učiteľov chémie.

Na seminári prednášali:

prof. RNDr. Miroslav URBAN, DrSc. z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK - Ako by teória relativity pomohla Mendelejevovi usporiadať niektoré prvky v jeho tabuľke

Mgr. Tibor PEŇAŠKA, PhD. z Katedry organickej chémie PriF UK - Po stopách Markovnikova

prof. Ing. Karol JESENÁK, PhD. z Katedry anorganickej chémie PriF UK - História výroby výbušnín na Slovensku. https://www.fns.uniba.sk/jesenak

Mgr. Michal MARTINKA, PhD. z Katedry fyziológie rastlín PRIF UK - Depozície a funkcie kremíka v rastlinách

RNDr. Martin URÍK, PhD. z Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov, PRIF UK - Od van Helmontovho "experimentu s vŕbou" po phlogiston – dve inšpirujúce tragédie vedy

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo môžete prejsť na ďalšiu fotku.

Foto1
Foto2 prof. RNDr. Miroslav URBAN, DrSc. z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK - Ako by teória relativity pomohla Mendelejevovi usporiadať niektoré prvky v jeho tabuľke
Foto3
Foto4
Foto5 Mgr. Tibor PEŇAŠKA, PhD. z Katedry organickej chémie PriF UK - Po stopách Markovnikova
Foto6 prof. Ing. Karol JESENÁK, PhD. z Katedry anorganickej chémie PriF UK - História výroby výbušnín na Slovensku
Foto7 Mgr. Michal MARTINKA, PhD. z Katedry fyziológie rastlín PRIF UK - Depozície a funkcie kremíka v rastlinách
Foto8 RNDr. Martin URÍK, PhD. z Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov, PRIF UK - Od van Helmontovho "experimentu s vŕbou" po phlogiston – dve inšpirujúce tragédie vedy