Saga pedo na Devínskej Kobyle

Aj napriek v minulosti doloženým informáciám o výskyte ekosozologicky významneho druhu Saga pedo (sága stepná) na Devínskej Kobyle, bola vierohodnosť týchto údajov (po častých návštevách bez vlastných pozorovaní) pre súčasnosť čiastočne zahmlená. V rámci terénneho výskumu sa dr. Zvaríkovej a prof. Prokopovi z Katedry environmentálnej ekológie podarilo pozorovať tri samice (odfotografovať sa podarilo len dve) tohto druhu na 1 m2 bylinnej vegetácie xerotermných lúk Devínskej Kobyly na lokalite Sandberg. Sága stepná sa na Devínskej Kobyle nielenže nachádza, dokonca sa zdá, že aj v zaujímavých abundanciách. Je to náš najväčší druh kobylky, rozmnožujúci sa partenogeneticky. Slovensko tvorí severnú hranicu areálu jej rošírenia. Sú to práve xerotermné (stepné az polopúštne) podmienky južných svahov Devínskej Kobyly, ktore podmieňujú výskyt tohto vzácneho druhu, čo len podčiarkuje potrebu správnych a efektívnych manažmentových a ochranárskych zásahov do biotopov tejto lokality...

Facebook

Fotogaléria

[ fotka1.jpg ]   [ fotka2.jpg ]   [ fotka3.jpg ]   [ fotka4.jpg ]

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo môžete prejsť na ďalšiu fotku