Ocenenia ku Dňu učiteľov 2018

Dňa 27.04.2018 na Vedeckej rade PriF UK dekan fakulty udelil ocenenia pri príležitosti „Dňa učiteľov“.

Na základe návrhu Študentskej časti Akademického senátu PriF UK boli ocenení učitelia:

* doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

* doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

* doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

* prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

* doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

* Mgr. Peter Hanajík, PhD.

 

Prvá rada z ľavej strany

1. doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

2. doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

3. doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Druhá rada z ľavej strany

1. Mgr. Peter Hanajík, PhD

2. doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

3. prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.