Terénny výskum Severné Macedónsko a Albánsko

Začiatkom augusta sme uskutočnili 10-dňový terénny výskum do Severného Macedónska a Albánska. Navštívili sme lokality: Kaňon Matka, Ochridské jazero, Tomorr, Vlorë, Gjirokastër a Prespanské jazero. Odobrali sme vzorky krvi a tkanív plazov a obojživelníkov a nazbierali jedince šťúrikov. Štúdium plazov a obojživelníkov nadväzuje na dlhoročné výskumy a dopĺňa dáta o rozšírení, ekológii, taxonómii a parazitoch skúmaných druhov (www.danieljablonski.com; https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Jablonski). Sústredili sme sa na vzorkovanie skokanov, užoviek a vzácneho endemického druhu vretenice Vipera graeca. V pohorí Tomorr v Albánsku sme sa zapojili do prebiehajúceho výskumu tohto poddruhu hada realizovaného maďarskými kolegami. Fauna šťúrikov Macedónska a Albánska je viac-menej neprebádaná a naše dáta prinášajú nové poznatky o diverzite, rozšírení a ekológii tejto pomerne vzácnej skupiny pavúkovcov (https://www.researchgate.net/profile/Jana_Christophoryova). Materiál sme získali preosevom pôdy, hrabanky, kompostov a individuálne sme zbierali pod kôrou stromov a kameňmi. Predbežné výsledky priniesli prvé nálezy druhov, rodov a dokonca jednej čeľade šťúrikov.

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Daniel Jablonski, PhD. zamestnanec Katedry zoológie

Mgr. Jana Christophoryová, PhD. zamestnankyňa Katedry zoológie

Mgr. Simona Gežová,  doktorandka Katedry zoológie

Mgr. Petr Papežík, doktorand Katedry zoológie

Obr. 1: Výskumná skupina (zľava Daniel Jablonski, Jana Christophoryová, Simona Gežová, Petr Papežík).
Obr. 2: Pohorie Tomorr, Albánsko
Obr. 3: Endemická vretenica Vipera graeca.
Obr. 4: Šťúrik Dendrochernes cyrneus.