Výskum rias a cyanobaktérií v atmosfére Bratislavy

Bc. Matúš Žilka

Študijný program: botanika

Špecializácia diplomovej práce: aerobiológia – riasy a cyanobaktérie

Aerobiológia je vedná disciplína, ktorá skúma biočastice v ovzduší, a to najmä z hľadiska ich vplyvu na ľudské zdravie. Jednými z najmenej prebádaných častíc v ovzduší sú riasy a cyanobaktérie, ktorým sa pod vedením mojej školiteľky docentky Jany Ščevkovej venujem v rámci svojej diplomovej práce. Poznatky o druhovom spektre a množstve týchto mikroorganizmov v ovzduší majú veľký medicínsky význam, nakoľko mnohé z nich patria medzi inhalačné alergény.

Proces, ktorým sa snažíme získať informácie o  druhovej rozmanitosti a množstve týchto malých, ale veľmi dôležitých súčastí atmosférického ekosystému, pozostáva z viacerých krokov. Jedným z nich je aj kultivácia, čiže vypestovanie z ovzdušia zachytených rias a cyanobaktérií v laboratórnych podmienkach.

Najprv necháme Petriho misky počas jedného dňa otvorené vonku na vzduchu, aby sa mohli riasy a cyanobaktérie rozptýlené v ovzduší zachytiť na živnom médiu – „pôde“, ktorá je umiestnená na dne misiek. Následne misky uzavrieme, uložíme ich v laboratóriu pod svetlo, pravidelne zalievame vodou  a v priebehu niekoľkých týždňov pozorujeme podivuhodnú hru farieb, ktorú si pre nás tieto mikroorganizmy pripravili.

Po kratšej či dlhšej dobe prichádza čas prizrieť sa riasam a cyanobaktériám zblízka.

Najskôr si ich pozorne prezrieme pod lupou, kde už podľa sfarbenia vieme odhaliť rôzne kolónie rias a cyanobaktérií, prípadne nežiadúce huby, napríklad plesne, ktoré vedia pri nesprávnom zaobchádzaní prerásť celú misku.

Delivá schopnosť niektorých druhov rias je naozaj impozantná a miska tak dokáže byť v krátkom čase osídlená riasami rôznych farieb, ktoré sa s postupom času môžu meniť, v závislosti od druhu, od zelenej cez oranžovú, žltú až k hnedej.

Nasleduje príprava preparátu, ktorý budeme môcť pozorovať pod svetelným mikroskopom. Pri tomto kroku musíme byť opatrní a dbať na sterilitu okolia aj nástrojov, ktoré používame.

Najskôr si pripravíme podložné mikroskopické sklíčko a pipetou naň nanesieme kvapku vody, do ktorej budeme prenášať vzorku.

Laboratórnou lyžičkou odoberieme z Petriho misky časť kolónie a prenesieme ju na podložné sklíčko, pripravíme mikroskopický preparát a môžeme vhupnúť do mikroskopického sveta.

Na fotografii môžeme vidieť cyanobaktériu z rodu Nostoc, ktorá je v ovzduší hojne zastúpená (zväčšenie × 400).

 

- Matúš Žilka (5-2021) -

Fotografie: Mgr. Maroš Ondrejka - odborný referent