Tábor mladých chemikov 2021

Tím z chemickej sekcie pod vedením Mgr. Táni Sebechlebskej, PhD., pripravil pre mladých, nádejných chemikov program plný vedy, výskumu a hlavne príjemnej zábavy, ktorý rovnako ako po minulé roky mal početnú účasť. Tešíme sa záujmu mládeže a už teraz pripravujeme ešte bohatší plán táboru na rok 2022.

 

Mgr. Maroš Ondrejka, Referát propagácie, Ústredná knižnica PriF UK