Letná škola detí zamestnancov 2021

Aj tento rok sa na našej fakulte uskutočnil denný letný tábor Týždeň prírody pre deti zamestnancov PriF UK. Tím dr. Dörnhöferovej pripravil pre mladých výskumníkov množstvo interaktívnych aktivít (Trilobity, Jaskyne Malých Karpát, V ríši tŕňov a pichliačov, Invázne druhy hmyzu, Poď do kina - západné Slovensko, Farbičky v rastlinách, Staré mapy, Ľudské telo, návšteva Botanickej záhrady a biologickej stanice Šúr), ktoré im umožnili nahliadnuť do tajomstiev prírody vôkol nás. Úspešným absolventom dekan fakulty odovzdal diplomy „Magistrík“.

 

Autor fotiek Mgr. Maroš Ondrejka, Referát propagácie, Ústredná knižnica PriF UK