Jubilejný piknik v Botanickej záhrade

17. septembra 2021, 13:00 – 16:00 hod.

Miesto konania: Botanická záhrada UK

Jubilejný piknik s dúškom umenia. Vôňa jesene, tóny hudby inštrumentálnych skladieb v duchu mestského folku, čítanie básní a oddych v náručí babieho leta. Botanická záhrada sa v tento deň otvorí v poobedných hodinách len pre našich zamestnancov PriF.

Z kapacitných dôvodov je potrebné preukázať sa pri vstupe na podujatie pozvánkou. Pozvánky v limitovanom počte boli doručené vedúcim pracovísk cez podateľňu.

kapela CAFE EDIT