Natáčanie televíznej relácie o hadoch

Natáčanie na Prírodovedeckej fakulte dňa 21.1.2020
Televízna relácia sa volá Miláčikovo, běží na TV JOJ.
Natáčanie sa bude vysielať v apríli 2020.
Čo sa týka náplne tak natáčanie bolo zamerané na chov hadov v zajatí, na hady žijúce na Slovensku a mýty s nimi spojené.

Kontakt:

Mgr. Petr Papežík a Mgr. Simona Papežíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, doktorandi na Katedre zoológie